DEBATT

— Om man tilbyr pasientene fysioterapi mens de venter på operasjon, så vil det ha mange fordeler, sier regionsleder i Norsk Fysioterapiforbund, Karianne Bruun Haugen.
— Om man tilbyr pasientene fysioterapi mens de venter på operasjon, så vil det ha mange fordeler, sier regionsleder i Norsk Fysioterapiforbund, Karianne Bruun Haugen.

Sykehusene må koronautsette planlagte operasjoner: - Nå er tiden for å ringe fysioterapeutene

— I Oslo og Viken har 1.000 færre pasienter så langt i desember blitt operert. Ved Diakonhjemmet halveres antallet planlagte operasjoner. Det er fullt forståelig, men mens pasientene venter bør de få fysioterapi.

Publisert

Det er tungt å se at planlagte operasjoner utsettes. Vi vet at det gjør hverdagen tung for mange pasienter. I tillegg må flere fortsette en fra før lang sykemelding. Samfunnet og arbeidsgivere blir rammet økonomisk.

Som regionleder for Norsk Fysioterapeutforbund i Oslo har jeg full forståelse for at sykehusene reduserer og utsetter planlagte operasjoner, slik situasjonen er nå.

— Anbefal fysioterapi

Men mens pasientene venter, bør de få mer enn en telefon om utsettelse. Et stort flertall av dem bør anbefales fysioterapi, en tjeneste de kan oppsøke helt uten legens henvisning, men som blir enda enklere å oppsøke hvis legen også foreslår det.

Konservativ behandling, eller aktiv behandling, som fysioterapeuter utfører er særdeles viktig når du venter på operasjon. Du blir sterkere. Får mer utholdenhet. Blir bedre rustet for å takle operasjonen og stiller også med et bedre utgangspunkt når du etter operasjonen skal ta fatt på rehabilitering.

- Hjelp til selvhjelp

I tillegg vet vi at aktiv behandling gjør noe med din mentale helse. Du klarer – høyst sannsynlig – å takle ventetiden bedre. En fysioterapeut vil – i tillegg til å behandle pasienten – også gi treningsprogram tilpasset den skaden og de plagene pasienten har. Pasientene får hjelp til selvhjelp.

Pasienten kommer også inn i et system – en hverdag – hvor behandleren snakker med andre fagprofesjoner pasienten har nytte av. Det er fysioterapeutenes ansvar å samhandle, ta kontakt med ortoped og andre som kan være nyttige støttespillere for pasienten, så som ernæringsfysiolog, psykolog, ergoterapeut, sykepleier og farmasøyt for å nevne noen av de fysioterapeuter samhandler med.

Vi vet fra etterslepet i mars 2020, at det er en stor fordel at pasientene oppsøker fysioterapeuter mens de venter.

Powered by Labrador CMS