DEBATT

Folkehelseinstituttets app skal hjelpe myndighetene med smittesporing. Men kan også brukes til å varsle brukeren om at han eller hun har vært i nærheten av noen som er smittet av koronaviruset.
Folkehelseinstituttets app skal hjelpe myndighetene med smittesporing. Men kan også brukes til å varsle brukeren om at han eller hun har vært i nærheten av noen som er smittet av koronaviruset.

- Personvernombud i Oslo forstår ikke sin rolle. Han må gå.

— Oslos personvernombud Morten Haug Frøyen ber i VårtOslo folk om å laste ned appen Smittestopp. Jeg antar at det inkluderer installasjon og full bruk.

Publisert

Datatilsynet og Oslo kommunes personvernombud Morten Haug Frøyen er tilsynsorganer som skal ivareta personvernhensyn. De skal gi råd i personvernsaker til høyere myndighet. I noen sammenhenger kan de også selv iverksette tiltak overfor aktører.

De skal gi råd til befolkningen. Så hva er da så feil med at personvernombudet gir dette råd til befolkningen gjennom VårtOslo? Er dette rådet så ille at det tilsier hans avgang? Ja!

— Klare personvernsvakheter

Smittestopp har personvernsvakheter. Hvor store og omfattende de svakhetene er, kan diskuteres. Det kan diskuteres hvordan man skal avveie personvernhensyn mot andre hensyn. Men at appen har personvernsvakheter, er hevet over enhver tvil.

At Morten Haug Frøyen har installert appen for å vurdere den, er helt greit. Jeg er til og med enig i at det er riktig å gjøre det som del av en slik vurdering. Hvis Frøyen kun hadde sagt at han ikke ville fraråde installasjon og bruk av appen, ville jeg vært uenig i det. Men ren uenighet om i hvilken grad personvernhensyn skal være ivaretatt, for at det ikke skal frarådes, er i seg selv ikke nok til noe så drastisk som å kreve hans avgang.

— Demonstrerer at han ikke forstår sin rolle

Oslo kommunes personvernombud Frøyen har ikke noen smittevernrolle. Han er i en rolle der han skal ivareta personvernhensyn. Punktum! Han kan derfor klart gi uttrykk for at han ikke vil fraråde bruk av appen fordi han mener personvern er tilstrekkelig ivaretatt.

Han kunne kanskje også anbefalt til en begrenset gruppe å installere appen for testformål. Skal han derimot positivt anbefale appen til publikum, hvilket er det han åpenbart gjør, må det være for at appen fremmer personvern. Det gjør den åpenbart ikke.

Personvernombud Frøyen har tydelig demonstrert at han ikke forstår sin rolle. Det eneste rette er derfor at han tar sin hatt og går fra stillingen.