For de reisende med buss og trikk er det viktig at leskurene er lyse og har tak.
For de reisende med buss og trikk er det viktig at leskurene er lyse og har tak.

Reisende med buss og trikk vil akseptere dyrere bussbillett for å få vente under tak

Halvparten av de spurte svarer at de vil betale mer for kollektivbilletten dersom venteområdet er rent, lyst og at det er le for vind og vær.

Publisert

Det er en måling som Transportøkonomisk institutt (TØI) gjennomførte før koronautbruddet, som viser at betydningen av le, renhold, vedlikehold og lys på holdeplassen var viktig for mange reisende. Mange er også opptatt av at det skal være bra mobildekning, skriver Dagsavisen.

Det er omtrent halvparten av de spurte som er villige til å betale mer dersom holdeplassene holdes i bedre stand og at det er mulig å vente med tak over hodet. De spurte i undersøkelsen er reisende over 18 år, fra hele landet, men med en overvekt av spurte fra urbane strøk, særlig Oslo og Trondheim.

Viktig del av reisen

Samtidig sier den andre halvparten at den ikke er villig til å betale mer for få bedre holdeplasser.

Undersøkelsen viser også at de reisende ikke vil akseptere at standarden på holdeplassen blir dårligere uten at billettprisene reduseres.

– Holdeplassen og stasjonen er en viktig del av reisen for mange. Det er der vi står og venter. Kvaliteten på holdeplassen og stasjonen sier vel også noe om statusen ved å reise kollektivt, sier forsker Knut Veisten ved Transportøkonomisk institutt (TØI).

Powered by Labrador CMS