DEBATT

— Jeg ber innstendig om at psykologer som har basert seg på personlig oppmøte, nå tilrettelegger for videokonsultasjoner mellom seg og sine pasienter, skriver helsepolitisk talsperson for Ap i bystyret, Jon Reidar Øyan .
— Jeg ber innstendig om at psykologer som har basert seg på personlig oppmøte, nå tilrettelegger for videokonsultasjoner mellom seg og sine pasienter, skriver helsepolitisk talsperson for Ap i bystyret, Jon Reidar Øyan .

- Psykologer – kom dere på nett!

I et vedtak fra helsedirektoratet står det at psykologer må stenge dersom de ikke kan ivareta pålegg om smittevern. Min bønn til alle psykologer nå er at dere må komme dere på nett og tilby videokonsultasjon.

Søndag kveld kom beskjeden om at psykologer må stenge for å stoppe spredning av koronavirus. Dette er svært uheldig og i verste fall dødelig. Folk slutter ikke å ha psykiske utfordringer selv om viruset herjer, heller tvert om.

Det er nok mange av oss som kan streve litt med minimum 14 dagers «isolasjon» foran oss. Noen kan også ha dødsangst. Folk håndterer kriser forskjellig, og hjelp bør tilbys i alle former.

— Terapi på nett god effekt

De fleste av oss som har hjemmekontor kobler oss opp på diverse digitale løsninger for å ha møter med jobben vår i løpet av dagen. I vedtaket fra helsedirektoratet står det at psykologer må stenge dersom de ikke kan ivareta helsemyndighetenes pålegg om smittevern.

Derfor er min bønn til alle psykologer der ute, kom dere på nett og tilby videokonsultasjon. Det er endel aktører i Norge som allerede tilbyr videokonsultasjoner med psykologer. Det er bra. Men det er fortsatt mange som ikke gjør det.

En rapport fra Sintef fra 2019 viser at terapi på internett kan ha like god effekt som behandling ansikt til ansikt. Den gang sa seniorforsker Kari Sand ved Sintef Digital, avdeling Helse i Trondheim, at hun ble litt overrasket over resultatet, og at de ikke er sikre på hvorfor emestring fungerer.

— Mange som trenger deg

— Folk som ikke tør oppsøke hjelp, vil kanskje få hjelp. Det er en ressursbesparende metode. Flere vil få tilgang til spesialisthjelp. Kanskje betyr distansen mellom pasient og behandler noe, at det er lettere for noen å åpne seg via en skjerm, sa Sand.

Jeg ber innstendig om at psykologer som har basert seg på personlig oppmøte, nå tilrettelegger for videokonsultasjoner mellom seg og sine pasienter, da får pasienter hjelp og samtidig unngår vi smitterisiko. Det er slike løsninger vi trenger akkurat nå.

Hvis du enda ikke har tatt steget inn i den digitale tidsalderen, så er det nå du bør kaste deg ut i det. Det er mange der ute som trenger deg!