DEBATT

Bydelene Frogner og St. Hanshaugen gikk sammen om å gjøre om Huset på haugen, i Stensparken, til et ungdomshus. Initiativet kom i stor grad fra Jens Jørgen Lie.
Bydelene Frogner og St. Hanshaugen gikk sammen om å gjøre om Huset på haugen, i Stensparken, til et ungdomshus. Initiativet kom i stor grad fra Jens Jørgen Lie.

– Jeg vil gjøre en forskjell for de i Oslo som trenger det mest

Vi må slutte med å gi til alle, inkludert de som ikke trenger noe ekstra. Er vi målrettet på dette, så får vi et velfungerende velferdssamfunn for fremtiden.

Publisert

Jeg er så privilegert at mange av medlemmene i Oslo Høyre ønsker meg i bystyret. Jeg tror at bystyret trenger en med erfaring som leder av et bydelsutvalg. Jeg har ledet Frogner bydel i sju år og fått bruk for all min kompetanse og erfaring fra næringsliv og ideell sektor i denne oppgaven.

Vi har snudd økonomien fra katastrofe til suksess. Alt som er til overs, er satt på en buffer, slik at vi kan sette i gang prosjekter vi ellers ikke ville hatt råd til. Eksempler er Huset på haugen og Homansbyprosjektet.

Huset på Haugen

Huset på haugen, også kalt presteboligen i Stensparken, hadde stått til nedfalls over mange år og så ut som ei rønne.

Bydel Frogner var på jakt etter nye lokaler til en ungdomsklubb. St Hanshaugen bydel var allerede i dialog om det samme, men husleien for huset ble for høy. Da kom jeg/vi på ideen om et spleiselag. Frogner og St. hanshaugen kunne drifte dette sammen og spleise på kostnadene. Det dannet grunnlaget for at huset ble rehabilitert og tatt i bruk som ungdomshus for ungdom i begge bydeler.

Homansbyproisjektet

Homansbyen er den delbydelen i Frogner bydel som har de største levekårsutfordringene med trangboddhet, utenforskap, frafall fra skolen, språkutfordringer og trang økonomi. Dette måtte vi møte på en konstruktiv måte.

Derfor kartla vi og satte i gang et prosjekt for å imøtekomme dette. I Homansbyen er det nå åpnet et lokale hvor vi har åpen barnehage, kombinert med språkopplæring og kurs i hvordan vårt samfunn fungerer for mødre og fedre.

Det er tilbud om leksehjelp, og utekontakter kommer i kontakt med de som henger rundt og ikke har noe å gjøre. Mange henger rundt fordi de bor trangt.

Har kjent på utenforskap

Selv kommer jeg fra et sted med svært dårlig økonomi i barndom og ungdom. Jeg har kjent på utenforskap. Derfor ligger det meg veldig nært å bidra til å hindre utenforskap og bidra til deltakelse uansett utgangspunkt. Derfor er både Homansbyprosjektet og Huset på Haugen så viktig.

Mine år i næringslivet har lært meg at for mange små og mellomstore bedrifter er marginene små. Det er disse bedriftene som ansetter flest mennesker og bidrar mest til verdiskapningen i samfunnet.

Mest av alt: Vi skal være der for dem som trenger oss. Oslo må sette inn ressurser der det trengs. Alle skal ikke få fra fellesskapet, det er de som trenger det som skal få.

Vi må slutte med å gi til alle, inkludert de som ikke trenger noe ekstra. Er vi målrettet på dette, så får vi et velfungerende velferdssamfunn for fremtiden.

Jeg kjenner Oslo godt og bydelenes utfordringer. Derfor stiller jeg til valg, for å gjøre en forskjell for de som trenger det mest.

Hva er jeg opptatt av

Hva vil jeg jobbe for som medlem av bystyret:

  • At alle skal kunne norsk når de begynner på skolen.
  • At Osloprøvene gjøres obligatoriske igjen, slik at man kan se de reelle behovene hver skole har for læring og om elevene har fremgang eller ikke. Da blir det lettere å målrette innsatsen der hvor den trengs, for eksempel for å hindre drop out.
  • At plan- og bygningsetaten får en gjennomgang av sin drift. Både for å se på behandlingstiden på enkle søknader, for å se etter muligheter for å ta større reguleringssaker på kortere tid og for mer effektivt for å få fart på boligbyggingen i Oslo.
  • Å gjøre mitt for at barn og unge får en så god start i livet, uavhengig av bakgrunn. Jeg vil sikre at de fullfører skolen og videregående utdanning/yrkesfaglig utdanning. Systemet må ta hensyn til enkeltindividet, slik at flere klarer å fullføre skolen.
Powered by Labrador CMS