Den største andelen av Oslos permitterte, er ansatte i hoteller og restauranter.
Den største andelen av Oslos permitterte, er ansatte i hoteller og restauranter.

Byrådsleder frykter masseoppsigelser ved hoteller i Oslo

Det kan gå mot masseoppsigelser ved hoteller og restauranter i Oslo i høst hvis permitteringsperioden ikke utvides, mener byrådsleder Raymond Johansen (Ap).

Publisert

Johansen mener regjeringen må utvide permitteringsperioden til 52 uker for å avhjelpe næringene som er hardt rammet av koronatiltakene.

Nesten 40.000 personer er helt eller delvis arbeidsledige i Oslo, og den største andelen er permitterte ansatte i hoteller og restauranter, påpeker byrådslederen.

– Hvis perioden ikke utvides, frykter jeg masseoppsigelser, spesielt ved Oslos over 70 hoteller. På det tidspunktet hotellansattes permisjoner går ut, vil verken turisme eller konferanseaktiviteten ha tatt seg opp igjen, sier byrådsleder Raymond Johansen.

Møte med Sanner

Normalt kan arbeidstakere gå permittert i maksimalt 26 uker. På grunn av pandemien utvidet regjeringen ordningen slik at perioden utløper i slutten av oktober for dem som ble permittert i mars og april.

Spørsmålet er om ordningen skal utvides ytterligere, slik blant annet partene i arbeidslivet har krevd.

Onsdag satt representanter fra arbeids- og næringsliv i møte med finansminister Jan Tore Sanner (H) for å spille inn sine bekymringer.

Færre konferanser

Johansen sier at fristene i dagens ordning begynner å løpe ut.

– Det er vanskelig for både offentlige og private virksomheter å planlegge store konferanser for høsten, og slik situasjonen er nå, vil hele konferansehøsten henge i en tynn tråd. Oppå dette kommer sommeren, som har gitt kraftig fall i inntekter fra turismen på Oslos hoteller. Vi kan ikke forvente at turisme har tatt seg opp igjen før tidligst neste sommer, sier han.

Powered by Labrador CMS