Et stort flertall av oslofolk mener reglene for elsparkesykler ikke fungerer, ifølge en undersøkelse.
Et stort flertall av oslofolk mener reglene for elsparkesykler ikke fungerer, ifølge en undersøkelse.

Ni av ti i Oslo mener dagens elsparkesykkelordning ikke fungerer

– Utleierne av elsparkesykler har tatt seg til rette på bekostning av byens myke trafikanter. Byens befolkning har mistet tålmodigheten og selskapene er blitt en plage, mener Stein Leikanger, bak gruppen La oss ta fortauene tilbake.

Publisert

Ni av ti spurte svarer at dagens ordning med elsparkesykler ikke fungerer bra, ifølge en ny undersøkelse. Kun ni prosent mener ordningen fungerer fint.

Opinion og Pollstat har utført undersøkelsen på vegne av aksjonsgruppa «La oss ta fortauene tilbake», som ønsker at sparkesyklene skal klassifiseres som motorvogner og dermed ikke kan brukes på fortau.

311 personer er spurt om de syns dagens ordning fungerer tilfredsstillende eller ikke.

Bør ikke brukes på fortauet

I tillegg svarer nesten to av tre at elsparkesykler kun bør brukes på sykkelveier og i kjørebanen, mens 29 prosent synes de kan brukes på fortau.

Stein Leikanger er mannen som startet Facebook-gruppa La oss ta fortauene tilbake.
Stein Leikanger er mannen som startet Facebook-gruppa La oss ta fortauene tilbake.

– Fortau og gangveier er blitt farlige å ferdes på og det bekrefter denne undersøkelsen", sier Stein Leikanger, grunnlegger av Facebook-gruppa La oss ta fortauene tilbake.

– Har mistet tålmodigheten

– Situasjonen i Oslo er spesielt prekær fordi tettheten av elektriske sparkesykler er vesentlig høyere der enn i andre byer. Vi ser at spesielt eldre ønsker at elsparkesyklene må ut i sykkelveier og vei, vekk fra fortau, sier Leikanger.

Han mener undersøkelsen stadfester at utleierne har tatt seg til rette på bekostning av byens myke trafikanter. – Byens befolkning har mistet tålmodigheten og selskapene er blitt en plage, sier han.

Powered by Labrador CMS