DEBATT

— Hvis vi i alle tilfeller skulle vente på en offentlig løsning er jeg redd vi ville få lange ventetider, skriver James Stove Lorentzen (H) i dette tilsvaret til Maren Rismyhr (R).
— Hvis vi i alle tilfeller skulle vente på en offentlig løsning er jeg redd vi ville få lange ventetider, skriver James Stove Lorentzen (H) i dette tilsvaret til Maren Rismyhr (R).

— Det er bra at Oslo kommune kjøper IKT-systemer fra private leverandører

Rødt flagger som vanlig motstand mot private leverandører, nå er det en IKT-leverandør det advares mot. Jeg sier tvert imot: Dette skal vi heie på og dyrke frem.

Publisert

I Vårt Oslo 4. april ytrer Maren Rismyhr ønsket om at kommunale Origo eller statlige HelseNorge burde utvikle en registreringsløsning for vaksinekøen, eller til og med at hver bydel laget egen løsning.

I hvilken grad er disse i stand til å levere alt til enhver tid hver gang det offentlige trenger en løsning?

— Vi trengte noe raskt

Ingen bedrift privat eller offentlig har alle løsninger klare til enhver tid, det er derfor vi har et mangfold av bedrifter og offentlige virksomheter. Hvis vi i alle tilfeller skulle vente på en offentlig løsning er jeg redd vi ville få lange ventetider, og i denne situasjonen trengte vi noe raskt. Da skal vi være glad for at det finnes private alternativer.

I Norge har vi kanskje 250-300 kommuner som har en størrelse som tilsier at de trenger er solid journaltest- og registreringssystem for pandemien. Vi kan jo ikke på alvor mene at hver og en skal lage sitt eget system, ei heller at Oslo kommune skal bli en leverandør av systemer til andre kommuner. Det er god effektiv ressursbruk i samfunnet at en eller flere private leverandører tar på seg den jobben.

— Forutsetning for å lykkes internasjonalt

Ser vi enda mer overordnet på problemstillingen, må vi ikke glemme at mange av oss er opptatt av å skape arbeidsplasser og bygge en eksportrettet helse- og IKT-industri, minner om floskelen: «hva skal vi leve av etter oljen». Origo og HelseNorge vil aldri bli eksportrettede IKT-lokomotiver, men det arbeider private grundere for hver dag. For å lykkes internasjonalt er det viktig å få et solid fotfeste i hjemmemarkedet først. Derfor er klok bruk av offentlige virksomheters innkjøpsmakt så viktig.

— Dataene er kryptert

Rismyhr er bekymret for håndteringen av sensitive personopplysninger. Det har hun liten grunn til, etter hva jeg har fått opplyst lagres opplysningene i kommunens journalsystem, dataene er kryptert og leverandøren har ikke innsyn i dataene. Dette er ikke noe annerledes enn hvordan data lagres hos offentlige virksomheter. Påstanden om at leverandøren kanskje selger opplysningene videre er ren spekulasjon og ville nok være brudd på lover og regler.

Det er bra vi har en pragmatisk byråd med kunnskap om digitalisering og IKT-bransjen, for Rødt må vi holde langt unna alt som har med næringsutvikling og offentlige innkjøp å gjøre.

Powered by Labrador CMS