DEBATT

Vår helseminister Ingvild Kjerkol hevder at hennes grep gir forutsigbarhet for fremtidens sykehus i Oslo! Er det noe som er uforutsigbart i denne saken, må det være å gjennomføre nettopp dette prosjektet, skriver artikkelforfatter Grethe Jobling.
Vår helseminister Ingvild Kjerkol hevder at hennes grep gir forutsigbarhet for fremtidens sykehus i Oslo! Er det noe som er uforutsigbart i denne saken, må det være å gjennomføre nettopp dette prosjektet, skriver artikkelforfatter Grethe Jobling.

– Byggingen av nye Rikshospitalet fører til en total lammelse av Oslos og landets sykehuskapasitet i 10-15 år

La Rikshospitalet falle til ro, skape gode arbeidsforhold, med virkelig forutsigbarhet for pasientbehandling, for de mange som nå står i kø etter pandemien. Og hva med krigen i Ukraina, er det ikke naturlig at vi yter hjelp til de som må ha det?

Publisert

Rikshospitalet og Ullevål sykehus holdes i jerngrep!

Helseminister Ingvild Kjerkol (Ap) gjennomfører statlig regulering godt støttet av desinformasjon fra HSØ og velsignet av statsminister Jonas Gahr Støre (ikke en ukjent strategi fra land vi ikke ønsker å bli sammenliknet med).

Man skulle trodd at man nå kunne, etter to år med pandemi, begynne på prosessen tilbake til normalen. Men nei, begge sykehusene lever med usikkerhet på alle kanter. Et massivt byggeprosjekt på Rikshospitalet over 10-15 år, med riving, graving, bygging og avdelinger som må flyttes hit og dit i - samtidig som det er full drift i hele byggeperioden.

Hva gjør det med behandling og behandlingskapasitet, og hva gjør det med trivsel, for pasienter, ansatte og besøkende? Jeg vil tro også vedlikehold og fornyelse står på vent ved nåværende bygg, til alt skal bli skinnende nytt om 10-15 år.

– Lammelse av Oslos sykehuskapasitet

Hva så med Ullevål sykehus? En organisasjon full av kampvilje mot den uforstand som nå utvises. HSØ/OUS gjør minst mulig av fornyelse og vedlikehold. Sykehuset skal jo nedlegges og personalet spres for alle vinder. Også dette sykehuset må leve de samme 10-15 årene, mens byggingen av Rikshospitalet pågår.

Jeg vil hevde en total lammelse av Oslos og landets sykehuskapasitet i 10-15 år. Vår helseminister Ingvild Kjerkol hevder at hennes grep gir forutsigbarhet for fremtidens sykehus i Oslo! Er det noe som er uforutsigbart i denne saken, må det være å gjennomføre nettopp dette prosjektet.

La Rikshospitalet falle til ro, skape gode arbeidsforhold, med virkelig forutsigbarhet for pasientbehandling, for de mange som nå står i kø etter pandemien. Og hva med krigen i Ukraina, er det ikke naturlig at vi yter hjelp til de som må ha det?

Tenk om samme gjeng (HSØ, JGS, IK) også kunne frigjøre Ullevål sykehus, slette trusselen om nedleggelse, begynne en planmessig oppbygging av nye sårt tiltrengte avdelinger, rehabilitere gode eksisterende bygg og selvfølgelig rive dårlig og uhensiktsmessige bygg.

Igjen, krigen i Ukraina bør også være en vekker, jernteppet falt og vi trodde Europa skulle leve i fred og fordragelighet videre. Bør vi ikke revurdere vår strategi? Tiden er overmoden for å starte bygging på Aker umiddelbart, for Groruddalen - og fristille kapasitet på Ahus snarest mulig.

– Ta til vettet

Ikke si vi ikke har råd til dette! Har vi råd til det famøse prosjektet på Gaustad, kommer vi langt med 60% av denne kostnaden (30 mot 50 milliarder) til et langt bedre sykehusmiljø. Det er også mulig å stoppe bygging om kostnadene løper løpsk.

Det er ikke mulig med nye Gaustad sykehus. Er spaden satt i jorda og bygg revet, må løpet fullføres, koste hva det koste vil. Utbyggingen av Oslos sykehus er fastlands-Norges største byggeprosjekt i ny tid. Er det noen, andre enn kanskje prosjektgruppa, som tror endelig pris blir 50 milliarder?

Ta til vettet, helseminister Ingvild Kjerkol, HSØ og ikke minst vår statsminister Jonas Gahr Støre. Dere vil bli takket for det!

Powered by Labrador CMS