DEBATT

– Vi håper Oslos politikere ser helsegevinstene egenorganisert aktivitet byr på

Helsemyndighetene har gitt oss beskjed om å holde oss unna treningssentre og organisert fysisk aktivitet for å begrense smitte, og Oslos befolkning har svart med å bruke nærmiljøet sitt - aktivitetsparken i nabolaget, turveiene og nærskogen.

Skrevet av:

  • Lisa Mari Watson, daglig leder for Tverga, ressurssenteret for egenorganisert idrett og fysisk aktivitet i Norge
  • Stian Schjelderup, arkitekt og sitter i FAU ved Sofienberg skole
  • Joakim Wang, leder av RulleJordal Rulleklubb
  • Cassandra Moldenhauer, danser, dansepedagog, koreograf og eier av danseskole
  • Silje Hoftun, byplanlegger og med i Bøler FAUs utegruppe
  • Tina Hasaas, arkitekt og med i Bøler FAUs utegruppe
  • Geir Bj. Listhaug, med i Foreningen Kuba Aktivitetspark
  • Lars Christian Seiersten, daglig leder av Oslo Parkour Park
  • Stian Linnes, daglig leder i Oslo Skateboardforening

Bystyret vedtar i sitt siste møte før jul en Behovsplan for idrett og friluftsliv for det neste tiåret. Målene i planen er gode, men budsjettene og planarbeidet kommunen gjør, står dessverre ikke i stil til ambisjonene.

Særlig trengs det mer satsing på egenorganisert fysisk aktivitet i nærmiljøene til byens barn og ungdom.

Folk trener på nye måter

Koronapandemien har gjennom året vist oss hvor viktig det er med tilgjengelige, gratis og egenorganiserte aktivitetstilbud der folk bor.

Helsemyndighetene har gitt oss beskjed om å holde oss unna treningssentre og organisert fysisk aktivitet for å begrense smitte, og Oslos befolkning har svart med å bruke nærmiljøet sitt - aktivitetsparken i nabolaget, turveiene, rulleparken i skolegården og nærskogen – på en ny måte.

Folk har hatt så stor glede av denne fysiske aktiviteten at mange kommer til å fortsette å holde seg aktive i nærmiljøet også etter at pandemien er over. Derfor håper vi at Oslos politikere ser alle mulighetene og helsegevinstene egenorganisert aktivitet byr på og styrker satsingen på lokale anlegg og samarbeid med frivillige organisasjoner og miljøer i årene som kommer. For behovet er stort og blir bare større, ettersom byen vokser.

Satser kun på organisert idrett

I planen bystyret behandler på onsdag, heter det at «Oslo skal være godt tilrettelagt for idrett og friluftsliv, spesielt for barn og unge». For å nå det målet er det avgjørende med en økt satsing på egenorganisert fysisk aktivitet.

En stor andel barn og unge er aktive i organisert idrett, men vi vet også at seks av ti ungdommer har sluttet med organisert idrett innen de er 18 år. Nasjonal statistikk viser at hele 74 prosent av den aktive befolkningen over 15 år driver med egenorganisert fysisk aktivitet.

Dessverre ser det ikke ut til at anlegg for egenorganisert aktivitet er et satsingsområde for kommunen. Dette til tross for at det finnes en rekke prosjekter rundt om i byen som er klare for å bygges, blant annet sykkelanlegg på Haraløkka og Kuba aktivitetspark.

Skateparken på Jordal fikk sist uke 20 millioner kroner gjennom byrådets budsjettavtale med Rødt, men det er ellers svært få anlegg for egenorganisert fysisk aktivitet som er kommet med i behovsplanen.

I stedet vil kommunen prioritere flerbrukshaller og kunstgressbaner. Dette er gode tiltak, men det er mange barn og unge i byen som ikke nås ved å satse utelukkende på den organiserte idretten.

Frivilligheten er en gavepakke

Så hva skal til for å snu skuta? Mer penger er et opplagt svar, men barn, unge, voksne og eldre trenger også at Oslo kommune får maksimalt ut av budsjettene sine.

Samarbeidet med frivilligheten må skje på en helhjertet måte, spesielt i prosjekter hvor frivilligheten er initiativtakere. Over hele byen finnes det ildsjeler som legger ned en stor frivillig innsats for å skape aktivitet og inkludere ungdom i egenorganisert fysisk aktivitet i sine nærmiljøer.

Den frivillige innsatsen er en gavepakke til folkehelsen, men den blir ikke alltid satt pris på av kommunen. De som er ansatt i kommunen for å jobbe med idrett og frivillighet bør få mer frihet og ansvar til å hjelpe ildsjelene gjennom systemet.

Det er ikke for sent

Det følger et stort ansvar med når man er satt til å forvalte frivillighet som ressurs og offentlige midler, og for ildsjelene er det mye morsommere å jobbe med det de brenner for når de føler at kommunen stiller opp for dem. Bydelene kjenner befolkningen sin godt og kan gjerne involveres tettere i arbeidet med fysisk aktivitet. Det vil forankre prosjektene lokalt på en bedre måte enn i dag.

Uavhengig av hvordan arbeidet organiseres, så ønsker vi at bystyret allerede på onsdag bruker muligheten til å vedta en satsing på egenorganisert fysisk aktivitet som vil komme hele byen, og særlig ungdommen, til nytte. Vi håper politikerne griper sjansen!

PS: Denne saken har du fått lese gratis. Vi håper at du syntes den var bra. Vi lever av og for oslofolk. Tegn et abonnement, slik at vi kan fortsette å lage god journalistikk som engasjerer og rører deg, der du lever. Til deg som allerede abonnerer, tusen takk.

Powered by Labrador CMS