DEBATT

Skolebyråd Inga Marte Thorkildsen (SV) i samtale med Venstres kunnskapsminister Guri Melby (med ryggen til) på Ellingsrudåsen skole i vår.
Skolebyråd Inga Marte Thorkildsen (SV) i samtale med Venstres kunnskapsminister Guri Melby (med ryggen til) på Ellingsrudåsen skole i vår.

- Høyre burde skryte av Oslo i skolepolitikken

— Det er valgkamp og Oslo Høyre sin strategi er tydeligvis å snakke ned situasjonen i Osloskolen. «Utviklingen i rødgrønne Oslo viser hvor ille det kan gå», hevder Høyre. Vel, hva har skjedd som er så forferdelig?

Publisert

Er det at Osloskolen har fått 900 flere lærere siden 2015, da vi overtok styringa? Er det at vi har ansatt flere lærere enn det lærernormen krever i de områdene vi vet at elevene har størst behov for oppfølging?

Er det at alle førsteklassinger og til sammen 17 500 barn i Oslo endelig har fått gratis aktivitetsskole (AKS), mens AKS tidligere var forbeholdt dem med god råd? Er det at kuttene i skolebudsjettene er snudd til styrkinger, mest der det trengs aller mest?

— Karaktersnitt øker og flere fullfører

Eller evner ikke Høyre å ta innover seg de målbare resultatene? Karaktersnittet på 10. trinn har økt siden 2015, og har aldri ligget høyere. Elevenes grunnskolepoeng ligger nå klart over snittet i landet, etter å ha ligget omtrent likt med de andre før vi overtok.

Standpunktkarakterene i videregående har økt i nesten alle fag. Siste skoleår - midt i en pandemi - øker antall elever som fullfører og består videregående. Flere søker til yrkesfag siden 2015 - og det har vært en viktig målsetting for oss.

Vi ser også en eksplosiv økning deltakelsen i Aktivitetsskolen: Fra å ligge svært lavt på deltakelse blant landets fylker, ligger Oslo nå soleklart på topp.

Så Høyre kan lære mye av det vi har gjort i Oslo. Men Høyre snakker ikke om disse tallene. De snakker om nasjonale prøver, men tåkelegger hovedbildet som viser at Oslo ligger stabilt høyt – og høyere enn alle andre fylker.

— SV vil utjamne forskjeller

Vi har høyest snittscore, flest elever på høyeste mestringsnivå og færrest på laveste. Samtidig har vi endelig fått ned fritaksprosenten, som lå svært høyt under Høyres styre.

Vi vil likevel aldri lene oss tilbake og bli selvfornøyde. Vi har store utfordringer i Oslo, med uakseptable klasseskiller og helt forskjellige vilkår for læring og utvikling. SV og det rødgrønne byrådet vil utjamne forskjeller og skape like muligheter, på alle måter som vi kan.

Vi er også bekymret for leseferdighetene, spesielt hos gutter. Det er en årsak til at vi i Oslo har valgt norskspråklige ferdigheter som et særskilt innsatsområde.

Nå ser vi frem til en ny regjering for å styrke både fellesskapet og Osloskolen.

Powered by Labrador CMS