DEBATT

Dette høyhuset, på Fonteneplassen på Majorstua, ble det ikke noe av. Et samlet bystyre mente hensynet til barn og unge måtte komme først.
Dette høyhuset, på Fonteneplassen på Majorstua, ble det ikke noe av. Et samlet bystyre mente hensynet til barn og unge måtte komme først.

– Skal regjering og byråd få strupe solen i byen?

For å forebygge fremtidig slum bør ikke bestemmelsen om tilgang på sol strykes, men styrkes. Loven bør si at «Alle boenheter og felles uteareal skal være solbelyst minst fem timer hver dag ved vår- og høstjevndøgn».

Publisert

Byrådet i Oslo vil bygge flere og høyere hus. Vi er på 60 grader nord. Derfor blir skyggen dobbelt så lang som høyden på husene, midt på dagen ved vår- og høstjevndøgn.

Heller ikke regjeringen bryr seg, men dekker seg bak Byggteknisk forskrift, som sier at: «Uteoppholdsarealer skal plasseres og utformes slik at det oppnås god kvalitet med hensyn til sol- og lysforhold».

Fine ord, men intet konkret som utbyggere og kommuner behøver å rette seg etter. Det samme gjelder plan og bygningsloven.

«Bygning med oppholdsrom for mennesker skal prosjekteres og utføres slik at krav til forsvarlig energibruk, planløsning og innemiljø, herunder utsyn, lysforhold, isolasjon, oppvarming, ventilasjon og brannsikring mv., blir oppfylt.»

Oslofolk taper

Med slike utsagn, uten konkrete krav, vil de menneskelige hensynene tape mot de økonomiske. Når regjeringen kutter ut kravet om «minst fem timer sol ved vår- og høstjevndøgn» fra gjengs norm i boligplanleggingen, er vi tilbake til sundhetsloven av 1860. Her står det:

«Commisjonen skal have sin Opmærksomhed henvendt paa Stedets Sundhedsforhold, og hvad derpaa kan have Indflydelse, saasom: …Boliger, som ved Mangel paa Lys eller Luft, ved Fugtighed, Ureenhed eller Overbefolkning med Beboere have viist sig at være bestemt skadelige for Sundheden.»

Dårlig bokvalitet ble vanligere

Heller ikke bry seg om lov om bygningsvesenet av 1924 stopper finansnæringen. Loven sier: «der bør tas hensyn til at beboelsesleiligheter sikres tilstrekkelig sol.»

Fra 1946 stilte Husbanken detaljerte krav til solinnfall. Men etter hvert fikk Husbanken mindre innflytelse, og nye boliger med dårlig bokvalitet ble vanligere.

Det førte til at vi i tekniske forskrifter fikk: «Alle boenheter og felles uteareal bør være solbelyst minst fem timer hver dag ved vår- og høstjevndøgn.»

For å forebygge fremtidig slum bør ikke bestemmelsen strykes men styrkes. Det kan gjøres ved å bytte ut «bør» med «skal», slik at det blir: «Alle boenheter og felles uteareal skal være solbelyst minst fem timer hver dag ved vår- og høstjevndøgn».

Powered by Labrador CMS