Nå får Ivar Grøneng saken sin opp for Høyesterett, etter seier og tap i de lavere rettsinstansene. Her sammen med advokatfullmektig Caroline Holst Kavli.
Nå får Ivar Grøneng saken sin opp for Høyesterett, etter seier og tap i de lavere rettsinstansene. Her sammen med advokatfullmektig Caroline Holst Kavli.

Sykkelboten fra Mosseveien ender i Høyesterett

En syklist som nektet å betale boten på 8.500 kroner han fikk for å lage kø i kollektivfeltet på Mosseveien i Oslo, har fått anket dommen til Høyesterett.

Publisert

Det melder nettstedet Rett24.

Det var på ettermiddagen 24. september 2018 at Ivar Grøneng (54) syklet midt i kollektivfeltet på E18 Mosseveien ut av Oslo fra Ormsund mot Ulvøya.

Det oppsto kø, og politiet stoppet ham fordi de mente han forstyrret trafikken unødig. Han fikk et forelegg på 7.000 kroner for brudd på vegtrafikkloven, noe han ikke godtok.

– Jeg er veldig kranglete, men noen plugg i trafikken har jeg ikke vært, sa Grøneng til NRK før saken startet i lagmannsretten.

Både frikjent og dømt

I Oslo tingrett ble han frikjent under dissens, mens flertallet i Borgarting lagmannsrett kom til motsatt konklusjon og dømte ham til å betale en bot på 8.500 kroner.

Det var her på Mosseveien, Ivar Grøneng skapte kø og fikk en bot av politiet.
Det var her på Mosseveien, Ivar Grøneng skapte kø og fikk en bot av politiet.

Høyesteretts ankeutvalg har besluttet at syklistens anke skal behandles i Høyesterett. Ankeutvalget viser til at ettersom mannen ble frifunnet i tingretten, men domfelt i lagmannsretten, kan anken bare nektes fremmet dersom ankeutvalget finner det klart at anken ikke vil føre fram. I Høyesterett vil mannen få støtte fra Syklistenes Landsforening og Norges Cykleforbund, som har fått status som partshjelp.

Anken gjaldt lovanvendelsen. Et sentralt spørsmål er hvorvidt kjøretøy må ha evne til å holde fartsgrensen.

Powered by Labrador CMS