– For oss som leverer førstelinjetjenester i en bydel, så er det ikke alltid lett å forstå hvorfor pasienter havner i de forskjellige tilbudene, sier Jens Jørgen Lie.
– For oss som leverer førstelinjetjenester i en bydel, så er det ikke alltid lett å forstå hvorfor pasienter havner i de forskjellige tilbudene, sier Jens Jørgen Lie.

– Dagens helsetjeneste er fremmedgjørende. Oslo trenger en mindre byråkratisk styring på pasientene

Det kan virke som om etatene som har ansvar for de forskjellige tiltakene ikke snakker sammen eller koordinerer noe som helst. Derfor riv veggene mellom etatene og lag et helhetlig forløp for hver eneste pasient i Oslo som trenger oppfølging etter et sykehusopphold. Sett pasienten i fokus og forenkle systemene.

Publisert

Dersom du er sykehuspasient, skal utskrives og ikke kan sendes hjem, så kan mye skje. Du kan havne i et tilbud som sykehjemsetaten driver, i et tiltak fra helseetaten eller kanskje velferdsetaten. Siste mulighet er hjemmetjenesten i en bydel.

For oss som leverer førstelinjetjenester i en bydel, så er det ikke alltid lett å forstå hvorfor pasienter havner i de forskjellige tilbudene. En viktig årsak er at det er ikke noen som har ansvar for helheten i helsetjenesten i Oslo.

Det kan virke som om de etatene som har ansvar for de forskjellige tiltakene ikke snakker sammen eller koordinerer noe som helst. Vi i en bydel som betaler for og har ansvar for at våre innbyggere får den beste hjelpen de kan få i sin situasjon, er ikke alltid sikker på om det skjer.

Et kaos uten folkevalgt styring

Er pasienten som havner på et helsehus riktig plassert? Kunne pasienten som havner på en forsterket rehabilitering på Aker, fått hjelp i bydelen sin, så kunne en som trengte det mer få tilbudet på Aker? Pasienter med rus og psykiske utfordringer havner i limbo mellom bydel, etat og sykehus.

Og tar vi skrittet om å la pasienter ligge lenger på sykehus enn sykehuset ønsker fordi vi ikke kan forsvare å ta dem hjem under hjemmetjenestens ansvar, så får vi bøter på 5.000 kroner pr døgn for hver pasient. Det kan fort bli noen millioner over bydelsbudsjettet.

Det som for meg ser ut som kaos, kan skyldes at helsetjenesten er alt for mye styrt av etater og fjernet fra folkevalgt styring. Det synes som om byrådet har overlatt styringen til etatene og fjernet seg fra virkeligheten.

Riv veggene

Hva skal til? Riv veggene mellom etatene og lag et helhetlig forløp for hver eneste pasient i Oslo som trenger oppfølging etter et sykehusopphold. Sett pasienten i fokus og forenkle systemene slik at det blir enkelt å følge en pasient, som kanskje må krysse noen ansvarsområder for eksempel mellom helseetaten og sykehjemsetaten.

Oslo må ha en mindre byråkratisk styring på dette og et helhetlig forløp for hver enkelt pasient, slik at vi treffer bedre og kan gi den riktigste oppfølgingen.

I tillegg er det en mulighet for at vi kan få mer helse igjen for de kronene som brukes.

Store mastodontiske og byråkratiske etater som har fått vokse fritt, kan aldri bli de beste. Det er når veggene rives, prestisjen mellom etatene blir fjernet og man kan jobbe på tvers av fag at man ser de beste resultatene.

I dag er Oslo styrt av etatene. Det er fremmedgjørende og kan oppleves menneskefiendtlig. Det kan vi gjøre noe med, fordi våre syke innbyggere og eldre innbyggere fortjener det.

Powered by Labrador CMS