Byrådsleder Raymond Johansen tar på seg munnbind under besøk på koronateststasjonen utenfor Aker legevakt.
Byrådsleder Raymond Johansen tar på seg munnbind under besøk på koronateststasjonen utenfor Aker legevakt.

Byrådets hemmelige liste med koronatiltak: Innslipp til utesteder kan bli stanset klokka 22

Helsemyndighetene har bedt Oslo innføre strengere koronatiltak. Byrådet vurderer kraftige innstramminger hvis smitteøkningen fortsetter. Det kan bli forbud mot samling av flere enn fem samt restriksjoner ved utesteder.

Publisert

NTB er kjent med at byrådsledelsen i Oslo lørdag ettermiddag satt i møter for å vurdere situasjonen.

Det skjer etter at Helsedirektoratet fredag sendte et notat til byrådet med anbefaling om tiltak som Oslo kommune bør innføre for å slå ned smittespredningen i hovedstaden.

Det ble ikke vedtatt å innføre nye tiltak allerede lørdag. Byrådet vil i stedet forsøke å ta grep for å styrke etterlevelsen av de tiltakene som allerede er innført.

Vurderer strengere tiltak

Men fortsetter smitten å spre seg, har kommunen flere mulige innstramminger på blokka.

Byrådet kunngjorde allerede fredag at det kan bli innført påbud om munnbind i kollektivtrafikken.

Det begrunnes med at folk i for liten grad følger den sterke oppfordringen om frivillig bruk av munnbind i kollektivtrafikken når det er vanskelig å holde én meters avstand.

Oslo har også varslet at maksimalt antall deltakere på innendørs arrangementer kan bli redusert fra 200 til 50 personer, og at serveringssteder kan bli pålagt å registrere gjester.

Forbud mot samling av flere enn fem

Men etter det NTB kjenner til, vurderer byrådet også ytterligere tre tiltak som kan bli innført hvis smitten ikke går ned:

  • Det kan bli innført forbud mot private samlinger på mer enn fem personer. Dette vil ikke gjelde for personer som er i samme husstand. I dag er det forbudt med private samlinger på flere enn ti personer i Oslo.
  • Innslipp til utesteder kan bli stanset klokka 22.
  • Det kan bli innført forbud mot arrangementer ved videregående skoler og universiteter som ikke er undervisningsrelaterte.

Smitte i ferd med å flate ut?

Det er ikke gitt at tiltakene vil bli noe av.

Spesielt det siste alternativet – forbud mot studentarrangementet – vurderes inntil videre som mindre aktuelt, ettersom det ikke er påvist høye smittetall blant studenter i Oslo.

Det skal heller ikke være særlig stemning i byrådet for å stramme inn overfor utelivet.

Samtidig tyder statistikken på at smittespredningen nå kan være i ferd med å flate ut i hovedstaden.

Folkehelseinstituttets statistikk viser lørdag at det siden forrige fredag er påvist 272 nye smittetilfeller i Oslo. Til sammenligning økte antallet smittetilfeller fra 207 til 310 i uke 38.

Fredag ble det registrert 52 nye smittetilfeller, en liten nedgang fra dagen før.