– Jeg har stor forståelse for at det oppstår uenighet om et vedtak som får konsekvenser for mange, sier Victoria Marie Evensen.
– Jeg har stor forståelse for at det oppstår uenighet om et vedtak som får konsekvenser for mange, sier Victoria Marie Evensen.

Victoria Marie Evensen: – Svar til Olsens advokat

Advokat Helge Skogseth Berg kritiserer meg også for å bedrive dårlig forvaltningsskikk ved å kommentere saken offentlig. Det er riktig at det ikke er vanlig praksis at byråden kommenterer slike enkeltsaker.

Publisert

Advokaten til Olsen Restaurant legger i et innlegg i VårtOslo stor vekt på at en av kontrollene Næringsetaten utførte var mangelfull. Det har også jeg gjort i vedtaket og i all kommunikasjon knyttet til avgjørelsen i klagesaken.

Det er derfor vi snakker om fire, og ikke fem, kontroller som begrunnelse for inndragning av skjenkebevillingen til Olsen Restaurant.

Jeg siterer fra saken: «Byråden vurderer at observasjonen om at det ikke ble ført personalliste under kontroll 6. mars 2019 ikke er tilstrekkelig dokumentert og vektlegges ikke i saken. Byråden finner likevel etter en gjennomgang av saken at vedtaket opprettholdes. Fire overtredelser sett i sammenheng vitner om manglende føringer av personallister i en periode over fire år».

Ifølge Skatteetaten åpner dette opp for svart arbeidskraft og arbeidslivskriminalitet.

Stort behov for å forklare

Advokat Helge Skogseth Berg kritiserer meg også for å bedrive dårlig forvaltningsskikk ved å kommentere saken offentlig. Det er riktig at det ikke er vanlig praksis at byråden kommenterer slike enkeltsaker.

Klagesaken har imidlertid fått mye oppmerksomhet i enkelte medier og har skapt stort engasjement i befolkningen. Klager har selv fått uttale seg i en rekke mediesaker. Alt jeg som byråd har formidlet er offentlig informasjon og er å finne i klagesaken.

Da vedtaket ble fattet, fant vi det naturlig å informere om dette, gitt den offentlige oppmerksomheten saken allerede hadde fått og fordi det har vært behov for å forklare hvorfor kommunen har kommet til konklusjonen om å inndra skjenkebevillingen.

Kompetent saksbehandling

Jeg har stor forståelse for at det oppstår uenighet om et vedtak som får konsekvenser for mange. Saken om inndragning av skjenkebevilling til Olsen Restaurant er nå behandlet i to omganger i kommunen av ulike jurister med skjenkesaker som spesialområde. Næringsetaten i Oslo kommune er et av de meste kompetente juridiske miljøene i landet i denne typen spørsmål.

Så er det også heldigvis slik at vi i Norge har et system der det er mulig å klage på vedtak. Derfor er klagesaken nå oversendt Fylkesmannen i Oslo og Viken for videre behandling og avgjørelse.

Powered by Labrador CMS