DEBATT

Eldre koronapasienter fra Oslos sykehjem får ikke respirator. De sendes heller ikke på sykehus hvis de blir smittet: - De får godt stell, omsorg og eventuelt oksygen, sier sykehjemsetatens direktør.
Eldre koronapasienter fra Oslos sykehjem får ikke respirator. De sendes heller ikke på sykehus hvis de blir smittet: - De får godt stell, omsorg og eventuelt oksygen, sier sykehjemsetatens direktør.

- Eldre bør unngå å havne på sykehjem i Oslo mens covid-19 viruset herjer

— Mens sykehusene i Oslo har ganske god kapasitet, sier direktøren for sykehjemsetaten at koronasmittede, eldre beboere ikke får respiratorhjelp eller sendes til sykehus.

Publisert Sist oppdatert

Hvis man er gammel, og dessuten kanskje lider av en underliggende sykdom fra før, bør man åpenbart i det lengste prøve å unngå å bli flyttet til byens sykehjem så lenge covid-19 viruset herjer i hovedstaden.

Hittil har nemlig 19 av i alt 77 som fikk påvist slik smitte på sykehjem dødd – omtrent hver fjerde. Og dette er jo skyhøyt over gjennomsnittet av de smittede som dør i Oslo på utsiden av sykehjemmene.

— Skremmende uttalelse

Ikke så overraskende, kanskje, fordi gjennomsnittsalderen er høy, men også lett å forstå når vi kan lese i VårtOslo at "De eldre hos oss som er smittet og bor på langtidssykehjem, de blir i utgangspunktet ikke lagt inn på sykehus. Det betyr også at de heller ikke blir lagt på respirator", sier sykehjemsetatens direktør Helge Jagmann.

Som dessuten tilføyer følgende, nokså skremmende uttalelse: "Sykehjem betyr at de er steder hvor de får veldig mye hjelp, men de kommer ikke på respirator. La meg være helt tydelig på det. Det går noen grenser her", sier Jagmann.

For tiden har Oslos sykehus nokså god kapasitet fordi de har forberedt seg på en mulig flom av koronasmittede pasienter, mens regjeringens tiltak hittil åpenbart har vært vellykket, i den forstand at man har klart å bremse smittespredning i samfunnet kraftig.

— Jeg er i faresonen

Da forventer jeg – en 76 år gammel mann – at hvis jeg skulle bli smittet, så vil fastlegen min legge meg inn på sykehus, der jeg også regner med å bli behandlet med de midlene sykehuset har tilgjengelig for å behandle sykdommen.

Jeg er uansett i faresonen for ikke å overleve sykdommen på grunn av alderen, men jeg går ut fra at sykehuset vil prøve med respirator hvis det synes å være nødvendig og fremtidsutsiktene ikke allerede er håpløse.

Mens hvis jeg bor på sykehjem, ser det ut til at det nesten er ren bingo om jeg overlever siden jeg vil bli nektet respirator, for der går altså grensen for sykehjemetaten, hvis jeg har forstått dette riktig. Og hvis ikke, vil jeg gjerne få vite hvor mange av de smittede på byens alders-hjem som faktisk er blitt innlagt på sykehus på grunn av koronasmitte hittil.

For Helge Jagmann kom med litt uklare uttalelser da han tidligere i intervjuet uttalte seg om de koronasyke på Solvang helsehus, som er blitt en slags oppsamlingsplass for alle koronasmittede på byens alders-hjem.

— Gir de hjelp etter lege-eden?

"Ved Solvang helsehus er det ikke respiratorer. De brukes i intensivbehandling på sykehus. Likevel er det slik at de som får koronatilbudet på Solvang vil bli lagt inn på sykehus i dialog med legene hvis det er behov for innleggelse", sier Jagmann i VårtOslos artikkel.

Helt uavhengig av hva slags strategi sykehjemetaten i Oslo har for å møte de gamles utfordringer mens krisen pågår, uttaler Sveriges statsminister, Stefan Löfven, at; "smittespredning og dødsfallene i eldreomsorgen får høyeste prioritet, og nye tiltak for å beskytte de eldre er på trappene".

Det kan se ut til at det er et stort forbedringsbehov i sykehjemetaten i Oslo, og at denne muligens svikter brukerne av etatens tjenester.

Eller hva mener tilsynslegene på Solvang helsehus? Får disse gamle og syke den hjelpen de har krav på, og gir dere dem den hjelpen dere plikter å gi dem i overensstemmelse med lege-eden dere måtte avlegge som nyutdannede kandidater?