Følgegruppe på vei til Grefsen skole. Foto: Paal Ritter Schjerven
Følgegruppe på vei til Grefsen skole. Foto: Paal Ritter Schjerven

Refleksvester merket med 30-symbol skal få bilistene til å lette på gasspedalen

Flere hundre foreldre på Disen, Grefsen og Kjelsås ble i dag ikledd refleksvester med et tydelig 30-sonesymbol på ryggen, under årets refleksvestaksjon.

Publisert Sist oppdatert

Til årets refleksvestaksjon har Sporveien trykket opp 320 refleksvester i voksen størrelse. Alle årets førsteklassinger ved Disen, Kjelsås og Grefsen skoler får en refleksvest med hjem, for å gi til sine foreldre.

– Vi ønsker at alle foreldre som følger barna til skolene bruker vestene, for å minne bilistene på at her ferdes det skolebarn. Baksiden av refleksvesten er preget av et tydelig 30-soneskilt, sier Sven Øvergaard fra Sporveien i en pressemelding.

Det betyr at folk i Grefsen- og Kjelsås-området hver morgen vil se hundrevis av «gående 30-soneskilt». Målet er at vestene har en stoppeffekt på bilistene.

Rektor Are Enger på Grefsen skole i prat med Martinus Ringsby, Ludvig Ombustvedt Heen og Edvard Tveit-Schjerven, alle fra klasse 2b. Foto: Paal Ritter Schjerven
Rektor Are Enger på Grefsen skole i prat med Martinus Ringsby, Ludvig Ombustvedt Heen og Edvard Tveit-Schjerven, alle fra klasse 2b. Foto: Paal Ritter Schjerven

Bilistenes holdninger betyr mest

– Den største risikoen er farten enkelte bilister holder. Den viktigste faktoren i god trafikksikring er utvilsomt sjåførenes holdninger, ikke antall fartshumper. I alt for liten grad tas det hensyn til at små barn går langs veiene. Sjansen for å bli bøtelagt på småveier er dessverre også liten, mener Øvergaard.

I Lettvintveien mottok Sporveien for eksempel flere bekymringsmeldinger om farten enkelte bilister holdt. En trafikkmåling der registrerte en bilist i 71 km/t i 40-sonen. Her ble det etablert to fartshumper samt innført 30-sone, men fremdeles kommer det meldinger om bilister som kjører altfor fort.

Krevende trafikksituasjon

Beboerne i Disen-, Grefsen- og Kjelsås-området har i nærmere ett år opplevd en svært krevende trafikksituasjon på grunn av anleggsarbeidene i Grefsenveien. Etter at utkjøringen fra Grefsenveien til Storokrysset ble stengt i fjor, har flere tusen bilister måttet velge andre omkjøringsveier.

Refleksdag i Kapellveien. Foto Paal Ritter Schjerven
Refleksdag i Kapellveien. Foto Paal Ritter Schjerven

Ekstra krevende er det at de gjenværende utfartsveiene er lite egnet for å håndtere en så kraftig trafikkøkning. Flere av veiene i området er smale og uoversiktlige, det mangler fortau flere steder og området preges av mye gateparkering.

– Trafikkendringen har medført betydelig mer biltrafikk på disse veiene hvor det ferdes mange skolebarn, sier Sven Øvergaard.

Både fotgjengere og bilister skal frem

For å sikre fotgjengere bedre, har Sporveien og Bymiljøetaten gjennomført en rekke tiltak:

  • Et stort antall parkeringsplasser er fjernet
  • Enkelte farlige kryss er utbedret
  • Det er etablert midlertidige fartshumper
  • Det er satt opp såkalte see me-skilter for å synliggjøre noen fotgjengerfelt bedre
  • Trafikkvakter følger med på anleggstrafikken og hjelper barna over veien

– Prosjektene har prøvd å finne en balansegang mellom fremkommelighet og trafikksikkerhet. Fotgjengerne skal kunne ferdes trygt, samtidig som bilistene må komme frem, sier Øvergaard.