Shabana Rehman Gaarder er sterkt kritisk til at det skal felles flere ulv i Norge. Illustrasjonsfoto: Erik F. Brandsborg, Aktiv I Oslo.no
Shabana Rehman Gaarder er sterkt kritisk til at det skal felles flere ulv i Norge. Illustrasjonsfoto: Erik F. Brandsborg, Aktiv I Oslo.no

– Et skytelag på hundre jegere er sluppet løs i skogen for å utrydde vakre og intelligente dyr. Det er en forbrytelse

En politiker sa til meg: "Dyrene er til for oss. Utover det har de ingen verdi". Denne tankemåten gjør at vi har en verden hvor arter ikke vernes, men utryddes. 

Publisert Sist oppdatert

I morgen kan det være for sent. De blir plaget, jaktet på og drept nå. Det er så mye jævlig vi allerede utsetter dyrene og naturen for. At et jaktlag nå har fått lisens på å plaffe ned og utrydde ulvene i norske skoger, før noen rekker å sjekke lovligheten i det, er toppen av galskap! Også Østmarka er under hardt press.

Bakgrunn: Alfahannen i Østmarka er sporløst borte

Jeg synes ikke dette er greit i det hele tatt. Hvor kommer aggresjonsnivået og hatet mot dyrene fra? Jeg har sett ulvemotstanderne lobbyere på Stortinget. De er sterke og mektige. Sammen med pelsindustrien, er de der for å verne egne økonomiske og dyrefiendtlige interesser.

Dyr behandles som gjenstander

De påstår at de er glad i dyr og natur, men holdningene er ikke til å ta feil av. Som en politiker sa til meg under et møte på Stortinget: "Dyrene er til for oss. Utover det har de ingen verdi".

Det er denne måten å tenke på, som gjør at vi har en verden hvor arter ikke vernes, men utryddes. Hvor dyr ikke en gang behandles med et minimum av respekt, men tvert imot drepes, flås, og selges som om de var gjenstander. Og vi har flere politikere som støtter den tankegangen. Det er derfor dette kan fortsette.

Et opprør er på vei

På søndag samlet et stort antall mennesker seg til en spontandemonstrasjon foran Stortinget. Vi ville vise at slaktingen av utrydningstruet ulv som pågår nå ikke minsker, men øker konfliktnivået kraftig.

Et skytelag på hundre jegere er sluppet løs i skogen for å utrydde vakre og intelligente dyr, kun fordi dyrene finnes og lever sine naturlige liv i skogen. Det er ikke akseptabelt på noen måte. Hvordan har dette i det hele tatt gått gjennom? Jeg ber alle om å støtte WWF, Verdens naturfond, som kjemper mot staten nå.

Når så mange møtte opp, på så kort varsel, kun med støtte fra et privat initiativ, da kan politikere bare tenke seg hvilket opprør som er på vei mot den utrydningspolitikken de så feigt har valgt å gå for. Vi skal forvalte og verne dyr og natur, ikke skyte dem ned og utrydde truede arter etter hva som passer oss best.

Også ulven i Østmarka er under press

Østmarkhannen, som nå er sporløst borte, kom fra Slettåsreviret. Østmarka trenger å få tilført ulv fra andre revir, så det er tragisk at disse andre revirene nå slaktes ned. Ulven i Østmarka har vært under hardt press. Tispa ble felt i såkalt nødverge og hannen på grunn av skabb. Denne hannen burde heller vært behandlet.

Det som foregår nå er en forbrytelse mot natur og dyr. Å nærmest gå inn for å utrydde to ulveflokker som ikke har gjort noen skade, som lever sine naturlige liv i skogene, er dypt uetisk, skammelig og svært trist. Med hvilken rett drepes ulvene på den måten?

De lidelsene ulvemotstanderne allerede har påført ulveflokkene med den elleville jakta kan ikke gjøres om. Tragedien er et faktum, men at staten ikke klarer eller vil stoppe den fortsatt pågående skytingen, som flere naturvernorganisasjoner hevder kan være lovstridig, viser at det igjen er fryktkultur og jegerinteresser som styrer drapene og politikken vår.

Rettelse: I en tidligere versjon av dette innlegget stod det at ulvene i Slettåsreviret skulle tas ut. Det stemmer ikke.