Her kommer de nye t-banetunnelene i Oslo. Under bislett og Grünerløkka. Illustrasjon: Ruter
Her kommer de nye t-banetunnelene i Oslo. Under bislett og Grünerløkka. Illustrasjon: Ruter

Nå starter arbeidet med en ny T-banetunnel gjennom Oslo sentrum

Publisert

Planleggingen av en ny T-banetunnel fra Majorstuen til Tøyen med mulig forlengelse til Bryn, er i gang.

Denne uken mottar 1500 grunneiere brev om planprogrammet for ny T-banetunnel gjennom Oslo. Arbeidene starter i 2024 og skal vare til 2030.

Ny T-banetunnel

  • Forventet byggestart: 2024
  • Ferdigstillelse: Innen 2030
  • Foreløpige kostnadsestimater: 16 milliarder kroner
  • Ny tunnel vil gi økt kapasitet gjennom sentrum, og vil kunne gi hyppigere avganger for hele T-banenettet
  • Dobler kapasiteten i T-banesystemet

– Dette vil være et av de viktigste byggeprosjektene for fremtidens Oslo. For at vi skal gjøre det lettere for folk å velge kollektivt, må vi ha en ny sentrumstunnel for T-banen som dobler kapasiteten i systemet. Prosjektet vil være svært utfordrende, men helt avgjørende for at vi skal kunne utvikle byen vår videre, sier byrådsleder Raymond Johansen.

To nye T-banestasjoner og flere avganger

Den nye T-banetunnelen er tenkt fra Majorstuen under Bislett til Stortinget, og videre under Grünerløkka til Tøyen. Det utredes også en mulig forlengelse av tunnelen fra Tøyen til Bryn. Tunnelen vil kobles sammen med dagens T-bane på Stortinget.

– T-banen er selve hovedpulsåren i Oslos trafikksystem, og vi er helt avhengige av å kunne utvide kapasiteten i T-banenettet. Med ny T-banetunnel får vi både to nye T-banestasjoner og flere avganger i hele T-banenettet. I fjor reiste for første gang flere kollektivt enn med bil. Det sier meg at vi prioriterer riktig med målrettet satsing på kollektivtrafikk, sier byråd for Miljø- og samferdsel, Lan Marie Nguyen Berg.

Alle kan komme med sin mening

I dag legger Ruter ut forslag til planprogram på offentlig høring, og det varsles samtidig oppstart av planarbeid for ny T-banetunnel gjennom Oslo sentrum.

Planprogram er en plan for planleggingen, både på innhold og gjennomføring. Planprogrammet skal gjøre rede for formålet med planarbeidet, planprosessen med frister og deltakere, opplegget for medvirkning, spesielt i forhold til grupper som antas å bli særlig berørt, hvilke alternativer som vil bli vurdert og behovet for utredninger. Planprogrammet er selve oppstarten på arbeidet med å planlegge tunnelen, deretter kommer regulering, prosjektering og til sist bygging.

Planprogrammet legges ut på offentlig høring i dag. Fram til 13. november kan alle gi skriftlige innspill og kommentarer til Ruters forslag til planprogram. I løpet av høringsperioden vil det også holdes et åpent informasjonsmøte torsdag 12. oktober.

Powered by Labrador CMS