Skjermtid, nakenbilder på avveie og netthets er eksempler på utfordringer de unge møter i en digital omverden. Illustrasjonsfoto: Gorm Kallestad
Skjermtid, nakenbilder på avveie og netthets er eksempler på utfordringer de unge møter i en digital omverden. Illustrasjonsfoto: Gorm Kallestad

Livsmestring blir pensum i skolen på Veitvet

Det snakkes mye om ungdommenes vaner hva gjelder skjermtid, nakenbilder på avveie og kroppspress. Utfordringene dagens unge møter er forskjellige fra utfordringene for 15 år siden.

Publisert Sist oppdatert

Nylig ble det vedtatt at faget «livsmestring» skal inn på pensum i den norske skolen fra og med neste høst.

Elever på forskjellige trinn har i flere år snakket tydelig om hvor mye de har ønsket et fag som tar opp utfordringene de møter utenfor skolegården og etter skoletid. Vi på UngInfo i Oslo går sammen med Veitvet ungdomsskole for å arrangere det vi kaller et livsmestringskurs 11. desember.

Vi håper dette kurset er første steg mot en skolehverdag hvor elevenes utfordringer og ønsker blitt møtt med alvor selv om det tradisjonelt ikke har vært dekket av pensum.

Elever etterspør kunnskap

UngInfo er et informasjonssenter for ungdom i Oslo. Vi hjelper ungdom med å skrive CV, jobbsøknad, finne bolig, søke studielån, reise på utveksling osv. Vi bruker også mye tid på å holde kurs for elever ved ungdomsskoler, videregående og voksenopplæring.

Ved flere av skolene vi har besøkt, har elevene etterspurt kurs med temaer de opplever som viktige. For oss på UngInfo er vedtaket om livsmestringsfaget et tydelig signal om at politikerne og skolene virkelig ser behovet for å kunne møte elevene på områder som har blitt viktige de senere årene, men som av forskjellige årsaker ikke har hatt hovedfokus tidligere.

I en tid der veldig mye av kommunikasjonen mellom unge mennesker foregår via sosiale medier og en tid der bilder av alle andres perfekte liv alltid er tilgjengelige, ser vi en klar og tydelig trend på at utfordringer ungdommer møter i dag er ganske forskjellige fra utfordringene ungdommer møtte for 15 år siden.

Livsmestring for unge

Det snakkes mye om ungdommenes vaner hva gjelder skjermtid, nakenbilder på avveie og kroppspress. Og dette er kun noen får konkrete eksempler på utfordringer de unge møter i en stadig mer digital og tilgjengelig omverden.

Derfor gjennomfører UngInfo og Veitvet ungdomsskole det vi kaller et livsmestringskurs for elevene. Hovedmålet er at elevene skal reflektere og diskutere valg, problemstillinger og temaer de gjerne møter i hverdagen utenfor skolen.

Vi håper dette blir en dag der elevene får mulighet til å øve på å tenke rundt vanskelige valg.