Huk på Bygdøy er tilgjengelig for alle. Men resten av Indre Oslofjord er bare omlag bare en tredjedel åpen for fri ferdsel, mot i snitt 70 prosent av kystlinjen i andre deler av landet. Foto: Aleksander Andersen / NTB scanpix
Huk på Bygdøy er tilgjengelig for alle. Men resten av Indre Oslofjord er bare omlag bare en tredjedel åpen for fri ferdsel, mot i snitt 70 prosent av kystlinjen i andre deler av landet. Foto: Aleksander Andersen / NTB scanpix

30 prosent av strandsonen i Indre Oslofjord tilgjengelig

Omkring 70 prosent av strandsonen langs kysten i Norge er tilgjengelig for opphold og ferdsel. I Oslo gjelder dette imidlertid bare 30 prosent.

Publisert

Tilgjengelighet til strandsonen varierer betydelig, men samlet sett er 70 prosent av 100-metersbeltet langs kysten tilgjengelig for opphold og ferdsel.

I Finnmark er 90 prosent av strandsonen tilgjengelig, mens det i Oslo er 30 prosent.

Press varierer med utbygging

En stor del av forklaringen er at Oslo har et strandsoneareal på 4.164 dekar, mens det i Finnmark er på hele 502.342 dekar.

Når det langs kysten er store variasjoner i presset på strandsonen med tanke på bygging av boliger, hytter, veier og næringsområder blir forskjellene i tilgjengelig strandsone også store, ifølge Statistisk sentralbyrå.

Powered by Labrador CMS