Norsk folkemuseum. Foto: Norsk folkemuseum
Norsk folkemuseum. Foto: Norsk folkemuseum

– AP vil avvikle en støtteordning som Norsk Folkemuseum og Norsk Teknisk Museum gleder seg over

Publisert

– AP begrunner ønsket om å avvikle støtten slik: den «lar rike sponsorer bestemme hva fellesskapets penger skal gå til».

Høyre/Frp-regjeringen har sørget for at norsk kulturliv nå har flere økonomiske bein å stå på. Vi innførte en gaveforsterkningsordning for museer i 2014. Den hadde som mål om å stimulere til økt privat finansiering av kulturinstitusjoner.

Det har vi lyktes med, og i 2016 ble ordningen utvidet til å omfatte gaver til musikk, litteratur, scenekunst, visuell kunst og kulturbygg.

Tilbakemeldingene vi får fra feltet er at denne ordningen bidrar til å realisere prosjekter. For Oslos del har for eksempel Norsk Folkemuseum, Nobels Fredssenter og Norsk Teknisk Museum mottatt betydelig støtte fra ordningen.

Stimulerer private givere

Gaveforsterkningsordningen skal stimulere private givere til å bidra til å løfte norsk kulturliv. Den innebærer at staten kan bidra med 25 prosent på toppen av pengegaven som kommer fra private givere.

Regjeringen styrket gaveforsterkningsordningen til totalt 60 millioner kroner i 2017. Erfaringen er et mangfold av søknader fra små og store aktører i hele kulturfeltet. I 2017 vil satsingen alt i alt kunne tilføre kulturlivet 300 millioner kroner i private gaver og gaveforsterkningstilskudd.

Rike sponsorer skal ikke bestemme

Arbeiderpartiet foreslår i sitt alternative statsbudsjett for 2018 å avvikle denne ordningen. I sitt budsjettdokument skriver de at de vil «avvikle en ordning som lar rike sponsorer bestemme hva fellesskapets penger skal gå til». Dette forteller oss at Ap vil tilbake til en kulturpolitikk der politikerne skal styre kulturlivet. På kulturområdet lukker Ap fullstendig øynene for at vi møter en strammere offentlig økonomi i årene fremover. Partiet mener kulturen skal ha en fast andel av totalbudsjettet. Det er kanskje populært når budsjettene øker, men hva når totalrammen reduseres?

Dette er ikke en politikk Høyre står for! For oss vil en god kulturpolitikk være en politikk med et mangfold som stimulerer de mange gode lokale initiativene. Vi politikere vet ikke alltid best! Gjennom sterkt offentlig-privat samarbeid har kunst- og kulturfeltet i fremtiden potensiale til å bli en av våre viktige næringer. Derfor vil vi heller styrke gaveforsterkningsordningen til 70 millioner for 2018. Det vil kunne utløse totalt 350 millioner kroner i private gaver og gaveforsterkningstilskudd.

Powered by Labrador CMS