Natteravnene Hans Christian Haga, Ragnhild Fjellstad og Sarah Gaulin går vanligvis på Holmlia, men var lørdag kveld i Prinsdal, der en ung mann ble skutt og drept sent fredag kveld. Foto: Lise Åserud / NTB scanpix
Natteravnene Hans Christian Haga, Ragnhild Fjellstad og Sarah Gaulin går vanligvis på Holmlia, men var lørdag kveld i Prinsdal, der en ung mann ble skutt og drept sent fredag kveld. Foto: Lise Åserud / NTB scanpix

– Vi har ingen unge å miste. Vi ønsker et politikontor på Holmlia

Helgens drap på en av våre unge menn i Søndre Nordstrand oppleves som tungt for lokalbefolkningen, også for oss som ikke kjente den drepte.

Publisert

Igjen spør vi om hvorfor dette skjer, og vi leter etter svar på hva vi kan gjøre for at dette ikke skjer igjen.

Mange er redde og usikre på om det er trygt for barn og unge her i Søndre Nordstrand. I denne situasjonen er det viktig å minne om at det for Oslo ikke er en økning i antall lovbrudd blant unge.

Tall fra 2018 viser at 97 prosent av ungdommene våre er lovlydige har holdt seg stabilt over flere år. Økningen i antallet lovbrudd skyldes primært at lovbrudd utført av samme gjerningspersoner har økt. I 2018 sto 182 unge gjengangerne bak nesten halvparten av de straffbare forholdene (1385 straffbare forhold). Av de 182 hadde 38 personer ti straffbare forhold eller mer.

Vi trenger beskyttelse

Til tross for at Oslo har utfordringer med guttegjenger, er altså hovedbildet at de fleste ungdommer blir mer lovlydige og at vi ikke har et parallellsamfunn eller «svenske tilstander» som Rosengård i Malmø eller Rinkeby i Stockholm.

Så er det nok også sånn at fordelingen ikke er lik over hele byen. Det er riktig at det har vært en økning i antallet unge som er rekruttert i Søndre Nordstrand. Derfor er det viktig å se på forebyggende tiltak som kan forhindre at unge blir fristet til en kriminell løpebane og å sette inn en ekstra innsats her.

Det kan også være nødvendig å stille seg spørsmål om de unge kan trenge beskyttelse mot å bli utsatt for slike handlinger?

Natt til lørdag ble Halil Kara (21) som skutt og drept i Prinsdal. Foto: Terje Pedersen / NTB scanpix
Natt til lørdag ble Halil Kara (21) som skutt og drept i Prinsdal. Foto: Terje Pedersen / NTB scanpix

Exit fra gjengmiljøene

Oppfølging av småbarnsforeldre, en styrket barneverntjeneste, høy kvalitet i barnehager og ekstra innsats på skolene, samt muligheter til et aktivt fritidsliv, er viktig for at så få som mulig skal falle utenfor. Dette er tiltak som byrådet er godt i gang med å styrke.

I Søndre Nordstrand har vi i MDG tatt til orde for og fått gjennomslag for fritidsstipend for unge, flere møteplasser og vi har jobbet aktiv for å få områdeløftet som nå er igangsatt i bydelen.

Fremover trenger vi også et EXIT-program som kan hjelpe ungdom ut av gjengmiljøene. EXIT-programmet må gi ungdommene den beskyttelsen som de trenger for å både tørre og klare å stå i den belastningen det kan være å bryte ut av et slikt miljø. Her må fagfolk og de som arbeider med ungdom, samt ungdommen selv, inn som ekspertise.

Politikontor på Holmlia

Men like viktig som dette er politiets daglige arbeid med kriminalitetsbekjempelse. De siste årene har politiet i Oslo økt innsatsen i Oslo Sør. Dette har resultert i mange arrestasjoner og en oppsplitting av miljøet. Dette er vel og bra, men for å få til god forebygging, må politiet ha tillit. Verdien av nærhet, tilhørighet og forebygging er en nøkkel for tillitsbyggingen mellom politiet og innbyggerne.

Den tidligere lokale politistasjonen på Holmlia kjente ikke bare bydelen godt, men det var kortere avstand og mye lettere for folk å bare stikke innom. Den lokale politistasjonen bidro til sterkere tillit mellom lokalbefolkningen og politiet. Politiet fikk informasjon som de ellers ikke ville ha fått.

Vi ønsker derfor et politikontor på Holmlia i noen år, til utfordringen med ungdomsgjengene er løst. Men dette er opp til regjeringen å gjøre, ikke oss kommunepolitikere.

Ikke uhåndterlig problem

Helgens drap i bydelen vår er rystende, men la oss ikke skyve redselen vår over på den flotte ungdommen som vi har i bydelen. Denne kriminelle hendelsen er politiets oppgave å løse.

Oslo kommunes oppgave er å sikre tilstrekkelige ressurser til forebyggende tiltak, få disse til å fungere godt, samt å få på plass effektive virkemidler for å hjelpe ungdom som trenger det ut av kriminelle miljøer. Vi mener det er viktig å bygge tillit og se på ungdommene som en ressurs og en kilde til løsningen på de utfordringene vi har i bydelen. De er ikke et skummelt og uhåndterlig problem.

Powered by Labrador CMS