Mot lyset i Østmarka. Foto: Steinar Saghaug
Mot lyset i Østmarka. Foto: Steinar Saghaug

– Østmarka bør bli Norges neste nasjonalpark. Snarest

Jeg håper beslutningen om å starte en verneprosess av Østmarka kan tas allerede neste år. I 2019 er nemlig Oslo Europas miljøhovedstad.

Publisert

Oslofolk elsker marka. Det er faktisk noe av det vi liker aller best med byen vår. Øyene, sjøen og skogen. Nærheten til naturen, som både unge og voksne i alle bydeler har enkel tilgang på. Nesten ni av ti innbyggere i Oslo bruker Marka.

De aller fleste søker seg til skogen for å oppleve naturens stillhet og ro. I et samfunn hvor alt går raskere og raskere, er jeg overbevist om at dette bare vil bli enda viktigere i årene som kommer.

Skogen er sårbar

Selv om skogen kan virke trygg og bestandig, så er den sårbar. Skog er den naturtypen i Norge med flest rødlistearter, og samtidig dårligst vern. Markaloven verner mot tekniske inngrep, men verner ikke skogen i seg selv slik som en nasjonalpark gjør. Dessuten tror jeg en nasjonalpark vil bidra til å skape enda mer stolthet rundt den flotte naturen og friluftsopplevelsene vi har i Oslo, og det er viktig når folk flytter til byen fra fjern og nær.

Oslo har gjennom flere år jobbet for å få på plass nasjonalpark i Østmarka. I 2016 tok jeg initiativ til å etablere nasjonalpark med utgangspunkt i Oslo kommunenes eiendom i Rausjøskogen, som grenser til dagens naturreservat i Østmarka. Vi reiste blant annet på studietur til Tyresta nasjonalpark rett utenfor Stockholm, en bynær nasjonalpark som er mye brukt til friluftsaktiviteter og som lokalbefolkningen var svært stolte av. Ski, Lørenskog, Oppegård og Rælingen støttet alle initiativet, mens Enebakk dessverre endte opp med å si nei.

Granskog i snø i Østmarka. Foto: Steinar Saghaug
Granskog i snø i Østmarka. Foto: Steinar Saghaug

Villmarken skrumper inn

Nylig annonserte klima- og miljøministeren at regjeringen vil starte kartlegging av naturverdiene i området, som et skritt på veien mot nasjonalpark. Det er vi veldig glade for i Oslo. Vi har 39 nasjonalparker i Norge, men ingen av dem ligger i Oslo og Akershus.

Samtidig vet vi at stadig mindre natur i Norge er uberørt av menneskelig inngripen. Under ti prosent av arealet vårt kan kalles villmark, og det skrumper stadig. Den forrige regjeringen var ikke den ville naturens beste venn.

Aldri har det blitt tilrettelagt for nye motorveier og skogsbilveier og scooterkjøring til både fjells og sjøs, i et så høyt tempo som under Høyre og Fremskrittspartiet. Med Venstre i regjering har Ola Elvestuen mulighet til å rette opp noe skade. Han kan bli statsråden som sikrer alle oss som elsker marka, og ikke minst: skogen selv - en viktig seier.

En flott gave til innbyggerne

Etter en utredning av naturverdiene, er det ministeren som beslutter om det skal startes en formell prosess med mål om å opprette nasjonalpark i Østmarka. Fra Oslos side skal vi bidra med alt vi kan. Jeg håper beslutningen om å starte en formell verneprosess kan tas allerede neste år.

I 2019 er nemlig Oslo Europas miljøhovedstad. En nasjonalpark ville være en flott gave til alle regionens innbyggere, det vil sikre flotte naturopplevelser for fremtidige generasjoner, og verne truede arter som lever i vår egen nabolagsskog.

Powered by Labrador CMS