– Kontantstøtten holder særlig kvinner borte fra arbeidslivet og barn i barnehagealder borte fra barnehagefellesskapet og er en viktig forklaring på at mange barn ikke kan godt nok norsk når de begynner på skolen, sier byrådsleder Raymond Johansen (Ap). Foto: Arnsten Linstad
– Kontantstøtten holder særlig kvinner borte fra arbeidslivet og barn i barnehagealder borte fra barnehagefellesskapet og er en viktig forklaring på at mange barn ikke kan godt nok norsk når de begynner på skolen, sier byrådsleder Raymond Johansen (Ap). Foto: Arnsten Linstad

Byrådsleder Raymond Johansen vil fjerne kontantstøtten i utvalgte bydeler

� Kontantstøtten burde vært fjernet. Det vil ikke regjeringspartiene. Jeg håper likevel de går med på å fjerne den i utvalgte bydeler i Oslo, sier byrådsleder Raymond Johansen (Ap)

Publisert

— Det er i bydelene med flest på kontantstøtte at færrest går i barnehage, sier byrådsleder Raymond Johansen (Ap) i en melding til NTB.

Han sier Ap ikke har bestemt seg for hvilke bydeler dette skal utprøves i, men det blir bydelene med høyest andel på kontantstøtte.

Færrest med kontantstøtte i vest

Tall fra Nav viser at 42,2 prosent av alle foreldre med barn med rett til kontantstøtte fikk dette i Bydel Stovner i 2018. I Alna er andelen på kontantstøtte 38,3 prosent, i Søndre Nordstrand 36,5 prosent og i Grorud 34,5 prosent. I de to bydelene med lavest andel, Vestre Aker og Ullern, mottar kun 8,3 og 9,5 prosent kontantstøtte.

Byrådsleder Raymond Johansen vil at flere innvandrerforeldre i Oslo velger å sende barna i barnehage fremfor å ta ut kontanstøtte. Foto: Gorm Kallestad / NTB scanpix
Byrådsleder Raymond Johansen vil at flere innvandrerforeldre i Oslo velger å sende barna i barnehage fremfor å ta ut kontanstøtte. Foto: Gorm Kallestad / NTB scanpix

Pengene som spares på kontantstøtte vil Raymond Johansen i stedet bruke på gratis barnehage for barna og språkopplæring og arbeidstrening for foreldrene.

— Kontantstøtten holder særlig kvinner borte fra arbeidslivet og barn i barnehagealder borte fra barnehagefellesskapet og er en viktig forklaring på at mange barn ikke kan godt nok norsk når de begynner på skolen. Vi vet fra forskningen at jo lavere inntekt og utdanning foreldre har, desto mer sannsynlig er det at de velger kontantstøtte fremfor barnehage, sier Johansen.

Flest med innvandrerbakgrunn

Kontantstøtten er i dag på 7.500 kroner måneden og gjelder barn mellom ett og to år som ikke går i barnehage. Støtten kan maksimalt utbetales i elleve måneder.

Regjeringen har satt av totalt 1,8 milliarder kroner til utbetaling av kontantstøtte i 2019. Det er en økning på 152 millioner kroner siden 2017.

Kontantstøtteordningen blir hyppigst brukt av innvandrere og folk med lav utdanning, viser en analyse fra Statistisk sentralbyrå (SSB) i januar i år.

Innvandrerforeldre benytter seg i større grad av ordningen enn foreldre uten innvandringsbakgrunn. Forholdet var 43 mot 17 prosent i 2017.

Det er innvandrere med bakgrunn fra Pakistan, Marokko, Kosovo, Irak og Tyrkia som i størst grad fikk kontantstøtte i 2017. For disse gruppene ligger andelen på mellom 60 og 70 prosent.

Powered by Labrador CMS