Foto: Christian Vassdal
Foto: Christian Vassdal

– Utlendinger som vil til Norge, må oppfylle visse kriterier. Ellers må de reise hjem

Publisert Sist oppdatert

Hvem har ansvaret for tilreisende bostedsløse fra EØS og EU som kommer til Norge og ikke kan forsørge seg selv?

«Oslo kommune bør opprette flere sengeplasser for tilreisende bostedsløse», skriver Professor Malcolm Langford i VårtOslo. Han kritiserer Oslo kommune for manglende tiltak, og går langt i å hevde at kommunen bryter menneskerettighetene i behandlingen av «tilreisende bostedsløse».

Hva bruddene skal gå ut på, sier han ikke noe om, men det knytter seg kanskje til plikten til å gi nødhusly? Det dreier seg i så fall om en juridisk disputt knyttet til traktatforståelser der Europarådets menneskerettighetskommisær hevder at EØS-avtalen strider mot den Europeiske sosialpakten.

Hvem sitt ansvar når personen er pengelens?

SVs Bård Vegard Solhjell uttalte da: «Alle forstår at det ville ha effekt på tilstrømningen til Norge dersom Europarådets tolkning skal gjelde. Men først må vi finne ut hva som er riktig. SV er jo mot EØS-avtalen. Men så lenge vi har den, har jeg forstått den sånn at deres hjemland har ansvaret.»

Og der er vi ved kjernen, hvem har ansvaret for EU/EØS-borgere som kommer til Norge og ikke kan forsørge seg selv?

Se for deg Truls. Han er 19 år, reiser på interrail til Europa, men turen får en brå stopp i Bulgarias hovedstad, Sofia, etter at Truls har spilt bort hele feriebudsjettet på et kasino. Hva gjør Truls da? Han gjør det samme som utallige andre nordmenn, strandet i utlandet, han kontakter den norske ambassaden og får bistand til å komme seg hjem.

Truls benytter seg nemlig av akkurat den samme bevegelsesfriheten som «tilreisende bostedsløse».

Turist eller arbeidssøkende?

Borgere fra EU/EØS-land kan bevege seg uhindret innenfor EU/EØS-området (Schengen), men det er noen vilkår knyttet til dette. Enten er man turist og benytter seg av muligheten til å besøke Norge visumfritt i inntil 90 dager eller så må man benytte seg av adgangen til å bosette seg, studere eller arbeide i Norge.

Skal man være turist må man kunne forsørge seg selv, og UDI anbefaler at man har ca 500 kroner disponibelt per dag.

Skal man bosette seg, studere eller arbeide, må man registrere seg innen en måned etter ankomst, man kan maksimalt oppholde seg seks måneder i Norge og man skal selvsagt forsørge seg selv under oppholdet.

Hvem er da gruppen av «tilreisende bostedsløse»? Er de arbeidssøkende EU/EØS-borgere eller er det «brutaliserte turister»?

Tilreisende bostedsløse er ikke turister

Det må kunne antas at gruppen «tilreisende bostedsløse» i liten grad har arbeidskraft som er etterspurt av det norske arbeidslivet, og begrepet «brutaliserte turister» er i så fall vel så treffende som «tilreisende bostedsløse».

Kjernen i saken er egentlig såre enkel. Utlendinger som vil besøke Norge må oppfylle visse kriterier for å kunne reise inn og oppholde seg her. Hvis man, som EU/EØS-borger, bryter forutsetningen for innreise eller opphold, må man reise hjem.

Hvis man som følge av manglende evne til livsopphold har behov for nødhusly i Oslo, må dette tilbudet kombineres med bistand til hjemreise. Dimensjonering av nødhuslytilbudet må sees i sammenheng med bistand til retur, så behovet for nødhusly opphører.

Å bistå til å opprettholde statusen som «brutalisert turist» er feil medisin!