— Jeg håper at vi igjen kan få en tverrpolitisk mobilisering blant partiene i byen vår, skriver stortingsrepresentant Jan Bøhler (Ap) i debattinnlegget. Illustrasjonsfoto: Politihøyskolen
— Jeg håper at vi igjen kan få en tverrpolitisk mobilisering blant partiene i byen vår, skriver stortingsrepresentant Jan Bøhler (Ap) i debattinnlegget. Illustrasjonsfoto: Politihøyskolen

- Uventet kalddusj for Oslo og politihøyskolen

— I 2017 hadde den daværende Høyre/Frp-regjeringen satt opp Politihøyskolen i Oslo på en liste over institusjoner det var planer om å flytte ut av Oslo.

Publisert Sist oppdatert

Dette førte til en gledelig tverrpolitisk mobilisering i alle partier i byen vår.

Vi opplevde det som en viktig seier da det i Jeløya-erklæringen fra den nye regjeringen med Venstre fra januar 2018 står at regjeringen vil: "...vurdere å plassere en ny politihøgskole utenfor Oslo sentrum" (s. 16).

Dette ble forklart og forstått slik at ja, det blir for dyrt å bygge ny politihøyskole på Majorstua, der den ligger i dag. Men andre steder utenfor Oslo sentrum med billigere tomter og større plass, som for eksempel flere steder i Groruddalen, er i høy grad aktuelle.

— Brøkdel studenter igjen i Oslo

Dermed pustet vi lokale politikere, Oslo politidistrikt og mange andre som er opptatt av trygghet byen vår lettet ut. Etter dette har det vært stille om saken.

Regjeringen varslet i statsbudsjettet for 2019 at andre byggeprosjekter på justissektoren skulle prioriteres, og at ny politihøyskole derfor var skjøvet langt ut i tid. I stedet har regjeringen hengitt seg til å kutte så kraftig i opptak av nye politistudenter, at plassbehovet er blitt mye mindre.

Fra revidert budsjett 2018 til høstens budsjettforslag har de til sammen kuttet opptaket fra 720 politistudenter, som det har vært siden 2010, helt ned til bare 400. Regjeringen vil ta hele det siste kuttet i Oslo, slik at det bare blir en brøkdel av det tidligere studenttallet igjen her, det vil si 80 - 90 plasser.

— Frp fjerner all politiutdanning i Oslo

Dette er i seg selv et hardt slag mot politiutdanning som gir kunnskap og nærhet til kriminaliteten i hovedstaden. Men da vi skulle diskutere dette kuttet på 320 politistudenter – overraskende nok iverksatt av en justisminister fra Frp – i NRKs Debatten torsdag 4. desember, kom justisminister Jøran Kallmyr med enda en stor kalddusj til Oslo.

Han slapp katta ut av sekken og sa at; "Men så handler egentlig den debatten her om èn ting. Og det er regjeringas signal om at vi ønsker å flytte Politihøyskolen ut av Oslo."

Justisministeren ville bare "beholde Oslo fram til vi får en ny Politihøyskole på Østlandet på plass".

Det betyr at Frp i regjering altså vil fjerne all politiutdanning fra Oslo, med de alvorlige konsekvenser det vil få for rekruttering, innhold og kvalitet. Det er ingen tvil om at hovedstaden og Politihøyskolen er gjensidig avhengige av hverandre.

— Politihøyskolen betyr mye

For skolen betyr det å være i Oslo at; 1) de får tilgang på de beste og mest erfarne foreleserne fra Kripos, Oslo Politidistrikt, PST, Økokrim og andre sentrale fagmiljøer. 2) skolen har lettere for å få et stort antall gode søkere på studieplassene, fordi mange ønsker å studere i hovedstaden. 3) den får mye større muligheter til å rekruttere studenter med innvandrerbakgrunn, som er et viktig mål for å få et politi med god kontaktflate.

For Oslo politidistrikt og byen vår betyr også Politihøyskolen svært mye.

Den gir oss: 1) nok mannskaper til å sikre viktige mål og anlegg når det trengs i en situasjon med høy beredskap. 2) god tilgang på søkere når politifolk pensjoneres eller når nye politistillinger skal besettes. 3) mange nyutdannede politifolk med nær kunnskap om det særegne kriminalitetsbildet i hovedstaden.

— Oslo skal være trygg

Jeg håper at vi igjen kan få en tverrpolitisk mobilisering blant partiene i byen vår for å rette opp kuttene framover – og kreve at regjeringen står fast ved løftet fra 2018 om at tomter i Oslo utenom sentrum er høyst aktuelle for en ny politihøyskole.

Det handler om hvordan stat og kommune må gå sammen om å sørge for at Oslo skal være en trygg hovedstad.