– Jeg synes ikke den angivelige forseelsen min står i samsvar med reaksjonen fra politi og påtalemyndighet. Jeg følte meg som en simpel forbryter på tiltalebenken, sier syklist Ivar Grøneng. Foto: Roar Løkken, Syklistenes Landsforening
– Jeg synes ikke den angivelige forseelsen min står i samsvar med reaksjonen fra politi og påtalemyndighet. Jeg følte meg som en simpel forbryter på tiltalebenken, sier syklist Ivar Grøneng. Foto: Roar Løkken, Syklistenes Landsforening

Syklist Ivar Grøneng må møte i lagmannsretten etter å ha syklet i kollektivfeltet

Ivar Grøneng vant frem i straffesaken politiet anla mot ham etter at han syklet i kollektivfeltet på Mosseveien i Oslo. Politiet mente han hindret trafikken. Tirsdag starter ankesaken.

Publisert

Om ettermiddagen mandag 24. september i fjor syklet Ivar Grøneng midt i kollektivfeltet på E18 Mosseveien ut av Oslo fra Ormsund mot Ulvøya. Det oppsto kø bak syklisten, og politiet stoppet ham fordi de mente han forstyrret trafikken unødig.

Politiet ga mannen et forelegg på 7.000 kroner for brudd på vegtrafikkloven, noe han ikke godtok, og dermed havnet saken i retten.

Dissens blant dommerne

Syklisten ble frikjent da saken ble behandlet i Oslo tingrett tidligere i år.

Dommen ble avsagt under dissens ettersom fagdommeren mente forholdet var straffbart. De to meddommerne mente imidlertid at syklisten ikke skapte en unødig hindring og heller ikke opptrådte uaktsomt. De mente at når det er lovlig å sykle i kollektivfelt, må bilistene tåle en viss grad av forstyrrelse av syklister.

Oslo statsadvokatembeter anket dommen, og tirsdag kommer saken opp for Borgarting lagmannsrett. Det er satt av én dag til saken.

Powered by Labrador CMS