Foto: Christian Vassdal
Foto: Christian Vassdal

Sigøynere som tigger: Kampen om sannheten

Publisert

Er tiggere organiserte kriminelle, eller er de fattige mennesker som prøver å tjene noen kroner til livets opphold?

Først litt historikk.

Lingvister antar at sigøynere har sitt opphav i India. De er usikre på grunnen til at de migrerte til Europa, men det kommer nok av ustabile forhold der de var. Den første registreringen av rom var i dagens Romania på 1200-tallet. Sigøynerne ble snart tatt som slaver som skulle gi en økonomisk gevinst til samfunnet.

I 1860 det ble ulovlig med slaveri i Romania, som førte til at mange sigøynere forlot landet til fordel for Europa, Amerika og Australia.

Norge avviste sigøynere på naziflukt

Rundt denne tiden var det noen som slo seg til ro i Norge, men det var få som bodde her permanent. Flere hadde fått norske pass, men innen 1925 ble passene gjort ugyldige, og innen 1930 var det få sigøynere i Norge. Under nazismen kom noen av de tilbake i håp om å få beskyttelse. Norge avviste dem og flere døde. Det anslås at 500 000 sigøynere fra hele Europa døde under nazismen.

På 1950-tallet kom det noen etterkommere som krevde norsk statsborgerskap, og fikk det kun etter lange rettsprosesser.

Disse forholdene gir en god forklaring på hvordan sigøynere har måttet leve, og kan være en grunn til at sigøynerne har dannet seg de parallelle samfunnene som de lever i.

En ny bølge med tilreisende, tiggende sigøynere

Med dagens Schengen-avtale er det flere tilreisende sigøynere som prøver å komme til Norge for å arbeide eller livnære familien i Romania. I lang tid har flere sagt at de ønsker et tiggeforbud, herunder Statsminister Erna Solberg.

Folk bør tenke over at de kanskje støtter organisert kriminalitet ved å gi penger til tiggere, sa statsministeren i VG 19. april i år.

Tiggeforbud – ja, nei?

Det er det store spørsmålet. De som er totalt imot tiggere sier jo helt klart ja, de som er litt i tvil tror at det kan bidra til at tilreisende sigøynere som er i en sårbar situasjon ikke blir utnyttet, og slike som meg, ja, de mange kaller naive, sier nei til et tiggeforbud. Et tiggeforbud er alt for prematurt.

Det er flere grunner til det. Tigging er kun et symptom på sykdommen: fattigdom. Det er fattigdommen som er problemet. Et tiggeforbud kan trolig gi et annet inntrykk i gatene i noen dager, men det vil verken ta bort problemet med fattigdom, eller den sårbare situasjonen disse menneskene lever under. Utnyttingen av disse menneskene vil bare skje på andre, mer skjulte måter. Det finnes ikke forskning som peker i retning av at det kommer til å være bedre for samfunnet vårt.

Dersom politikerne virkelig vil iverksette et tiggeforbud må det foreligge virkelige alternativer for disse menneskene, slik at de ikke blir utnyttet på andre måter. Det må gjennomføres en bedre organisering av tilbud og tiltak for denne gruppen. Det kan være alt fra soveplasser til språk- og jobbesøkerkurs.

Det er ikke vårt ansvar, dra dit du kom fra

I en globalisert verden drar vi nytte av alle godene den globale verden har å tilby, som utenlandsk arbeidskraft som legespesialister og kjemikere, medisiner, underholdning, mat, og alt annet en berøres av hver dag. Derfor kan det faktisk ikke argumenteres for at det ikke er vårt ansvar.

Norge og nordmenn er avhengige av resten av verden. Er vi virkelig villig til å gi avkall på alt som kommer fra utlandet? Nei, jeg tror ingen er det. Derfor må vi ta vår del av ansvaret for sosiale problemer som det ikke går an å bare betale seg unna.

Vi som er imot umenneskelig behandling må ta til motmæle. Dette er et folk som lever under elendige leveforhold, og det er ikke sult som driver de til tigging. Det er mangel på nødvendige muligheter, slik som helsetilbud, skoleuniformer, drive business, eiendomsrett, eller arbeid.

Før andre verdenskrig ble jøder hardt diskriminert og ble bedt om å dra tilbake dit de kom fra. Mange har spurt hvorfor ikke flere tok ordet og stod imot denne urettferdigheten.

Det samme spørsmålet kommer opp igjen: Hvorfor står ikke flere imot den umenneskelige behandlingen tilreisende sigøynere opplever?

Powered by Labrador CMS