Byråd Inga Marte Thorkildsen svarer på kritikken fra Venstre. Foto: Christian Vassdal
Byråd Inga Marte Thorkildsen svarer på kritikken fra Venstre. Foto: Christian Vassdal

Inga Marte Thorkildsen: – Aldri før har et byråd delt ut så mye penger til frivillige og ideelle organisasjoner

Publisert Sist oppdatert

Lederen i Oslo Unge Venstre velger de godbitene som passer hans historiefortelling best når han kritiserer byrådet for manglende satsing på rusomsorgen.

Dette er et svar på Simon Selands innlegg om rusomsorgen i Oslo.

For det første: Aldri før har et byråd delt ut så mye penger til frivillige og ideelle organisasjoner. Beskyldningen om at vi kutter i støtten til de kristne organisasjonene faller på sin egen urimelighet. Til sammen får de kristne organisasjonene, som Frelsesarmeen, Kirkens Bymisjon, Blå Kors, Maritastiftelsen, Fransiskushjelpen og Stiftelsen Evangeliesenteret, rundt 40 prosent av hele tilskuddordningen til frivillige og ideelle organisasjoner innen helse- og sosialsektoren. En tredjedel av den totale potten går til rusfeltet. Jeg blir helt matt av påstanden om at byrådet skal ha et annet forhold til kristne organisasjoner enn andre som driver ideelt og frivillig arbeid.

I byrådets budsjett for 2018 har vi lagt inn 50 millioner hvert år de neste fire årene til en sårt trengt opprusting av Oslos rusinstitusjoner. Dette har aldri vært prioritert av de borgerlige partiene som har styrt Oslo de siste 18 årene. Heller ikke under Venstres egen byrådsperiode.

Gir med den ene hånda og tar med den andre

Fra regjeringen snakkes det stort og varmt om opptrappingsplanen for rus og psykisk helse. Det er vel og bra, men det er bare halvparten av historien. For samtidig som de gir med den ene hånda, tar de med den andre. De kutter i statlige tilskuddsordninger på det samme feltet. Dette innebærer at Oslo kommune i 2021 forventes å selv skulle finansiere stillinger innen kommunalt rusarbeid som i 2017 er tilskuddsfinansiert med 96 millioner. Dette er en stor og krevende omstilling for kommunen.

Med nye tiltak i 2018 vil Oslo kommune bruke over 80 prosent av opptrappingsmidlene til formålet. Av dette går til sammen 122 millioner til arbeid med personer med etablert rusavhengighet. Vi er altså ennå ikke helt i mål, men vi er godt på vei. Det er vanskelig å se at det er rimelig at Venstre kritiserer byrådet for ikke å bruke midlene godt nok, uten å i det minste ta litt selvkritikk samtidig. I budsjettet for 2016, der Venstre la premissene sammen med de borgerlige, gikk kun halvparten av midlene fra opptrappingsplanen til formålet.

Noe av det aller viktigste vi kan gjøre for å hindre rusavhengighet, er å bekjempe klasseskiller og levekårsproblemer. Vi må også sikre alle barn en trygg oppvekst. I tillegg må vi begrense alkoholbruken i samfunnet. Dette er et område der liberalistiske Venstre har mye å svare for. Vi vet også at det er et problem at folk som trenger hjelp, må vente altfor lenge før de får den. Vi må se rus og psykisk helse i sammenheng. I Oslo er vi i gang med en reform som skal føre til at folk skal få hjelp med en gang de trenger det, uten unødig byråkrati og utredninger.

Byrådet tar forebygging på alvor

Vi er stolte av å være et byråd som virkelig tar begrepet tidlig innsats på alvor. Innen 2019 skal alle bydeler tilby hjemmebesøk fra en fast helsesøster til foreldre som får barn for første gang, eller som får barn i Norge for første gang, fra svangerskapet av og gjennom barnets to første leveår. Dette kalles «Nye familier». Tidlig og forebyggende innsats begynner allerede når barnet er i mors mage. Ikke bare «i skolen», som var Venstres valgkampbudskap i høstens valgkamp. I tillegg satser vi tungt på barnehager og en gratis aktivitetsskole. Denne reformen er Venstre imot. En god barndom varer som kjent hele livet, og i generasjoner.

Mye av det rusforebyggende arbeidet skjer i bydelene. Derfor har det rødgrønne byrådet gjort en kraftig og nødvendig opprusting av bydelsøkonomien, etter årevis med kutt fra de borgerlige. I Venstres alternative budsjett for 2018 virker de mer opptatt av å gi skattelette til de med dyrest boliger, og kutter titalls millioner i bydelsrammen. Hadde dette blitt vedtatt, ville det rammet helt nødvendige tjenester til innbyggerne våre. Inkludert tjenester til rusavhengige.

For øvrig er vi helt enig i at «Switch»-kampanjen er viktig for å få rusavhengige til å røyke heroin istedenfor å injisere. Derfor er det så synd at regjeringen avslo Oslos søknad om å få ta i bruk røykerommet på Prindsen. Regjeringen vil altså at heroinavhengige skal røyke, men nekter dem en trygg plass å gjøre det. Dersom Venstre nå velger å gå inn i regjering med Høyre og FrP, håper vi de i det minste sikrer at Oslo kan ta i bruk røykerommet på Prindsen.