Sykehjem, barnehager og skoler må få nødvendig informasjon om hvordan de kan begrense smitten. Foto: Gorm Kallestad / NTB scanpix
Sykehjem, barnehager og skoler må få nødvendig informasjon om hvordan de kan begrense smitten. Foto: Gorm Kallestad / NTB scanpix

– Oslo må forberede seg ved korona-smitte

Hundrevis av skoler, barnehager, eldresentre og sykehjem må få nødvendig informasjon om forebyggende tiltak for å hindre smitte.

Publisert

I januar avdekket kinesiske myndigheter et virus som etter hvert har blitt kalt Wuhan-viruset. I senere tid har vi også fått opplysninger om tilfeller av viruset i andre land, inkludert i Sverige.

Flere land har lagt fram reiseråd til land og områder med utbruddet av viruset. Verdens helseorganisasjon og det europeiske smittevernbyrået ECDC vurderer at global spredning er sannsynlig.

Nå har jeg sendt spørsmål til helsebyråden om hvorvidt Oslo kommunes etater og virksomheter er forberedt på en eventuell virussmitte.

Informasjon må ut

Vi har fått opplysninger om at det har skjedd smitte av coronaviruset i Europa. Viruset smitter lett. Vi har stor turisme til Oslo, og vi må være føre var.

Det er hundrevis av barnehager, eldresentre, skoler og sykehjem i Oslo. Ofte er det mennesker med svakt immunforsvar som smittes ved virusutbrudd, ifølge informasjon fra Verdens helseorganisasjon.

Derfor er det viktig med nødvendig informasjon til skoler, barnehager, eldresentre og sykehjem om forebyggende tiltak for å hindre smitte. Nå bør informasjon komme ut om hva man skal være oppmerksom på, hvem man skal kontakte og hvordan man hindrer fremtidig smitte.