Her er en av de nye parkeringsautomatene i bydel Gamle Oslo. De brukes av bilister som ikke har betalt for medlemskap i ordningen med beboerparkering. Bildet er tatt omtrent i januar 2018. Foto: Per Øivind Eriksen
Her er en av de nye parkeringsautomatene i bydel Gamle Oslo. De brukes av bilister som ikke har betalt for medlemskap i ordningen med beboerparkering. Bildet er tatt omtrent i januar 2018. Foto: Per Øivind Eriksen

— Hva med gulrot i klimaarbeidet?

� Tilsynelatende er det nokså bred politisk enighet om at det er viktig å prioritere tiltak som bedrer klima og miljø. Straks man beveger seg over på konkrete tiltak øker imidlertid uenigheten, skriver Oslo Høyres Rune Aale-Hansen.

Publisert Sist oppdatert

Jeg er enig i at noen tiltak må være i form av påbud eller forbud. Jeg er også enig i at avgifter tidvis er et godt virkemiddel, utfra prinsippet om at forurenser skal betale. Derfor bør for eksempel plastposeavgiften utvides til en emballasjeavgift. Videre bør engangsgriller bør forbys, eventuelt ilegges en solid miljøavgift. Grillene er brannfarlige og forsøpler kraftig fordi folk kun gidder å bære dem fra butikken, men ikke hjem.

Samtidig mener jeg det er klokt å stimulere til holdningsendring gjennom bruk av incentiver. Andre ganger handler det også om annen tilrettelegging som bygger på forståelser for utfordringer folk har i hverdagen. Derfor synes jeg gjennomføringen av "bilfritt byliv" er problematisk.

Må akseptere bil

Prinsipielt synes jeg det er greit at gateparkering fjernes. Ingen har "krav" på parkeringsplass på offentlig gategrunn. Samtidig mener jeg man må akseptere at mange har bil, av ulike grunner. Når gateparkeringen fjernes bør man derfor sørge for alternativ parkeringsmulighet fortrinnsvis under bakken, basert på markedspris.

Problemet er at man har en parkeringsnorm som strammes inn og medfører at det nå bygges færre p-plasser i garasjekjeller enn tidligere. Kombinert med stor motvilje mot å akseptere bygging av nye, underjordiske parkeringsanlegg oppnår man motsatt miljøeffekt når folk må kjøre rundt på leting etter en parkeringsplass.

Juster beboerparkeringen

Beboerparkeringen har også sine sider.

Ordningen er god ved at den reduserer fremmedparkering i arbeidstiden. Men hvorfor må ordningen være til klokken 2000 på ukedager og lørdager, når majoriteten har arbeidstid til rundt klokken 1700 på ukedager og enda tidligere på lørdager?

I tillegg er det maksimalt to timers vindu i perioden, hvorfor ikke tre? I områder uten 2/3-timers begrensing bør man også ha en «torsdag-søndags»-ordning slik at turister og besøkende i byen for helgen kan få en weekend-billett.

Det er små justeringer som skal til for at man fortsatt hindrer fremmedparkering i arbeidstiden, men gjør det litt lettere for gjester som kommer andre steder fra.

Saktere og smartere

Etablering av gågater, stengning av veier og innføring av omstendelige omkjøringer bør skje på en smidigere måte.

Her tror jeg man kan lære mye av den trinnvise utvidelsen av gågatenettet man har gjort i København. Man kan også ha glede av erfaringene med kombinerte gateløp, såkalte vrimlegater, som er vel etablert i både Danmark og Island.

Jeg tror altså det er lurt med både pisk og gulrot i klimadebatten.