Voldsstatistikken fra SSB viser at det aldri har vært færre folk i Oslo og Akershus som rapporterer å være utsatt for vold enn i 2015. Samtidig har innvandrerandelen i Oslo og Akershus aldri vært høyere.
Voldsstatistikken fra SSB viser at det aldri har vært færre folk i Oslo og Akershus som rapporterer å være utsatt for vold enn i 2015. Samtidig har innvandrerandelen i Oslo og Akershus aldri vært høyere.

– Det er alltid mulig å finne brutal vold blant unge for dem som leter. Også på Oslo øst

Publisert

Gang på gang rapporterer mediene at volden blant ungdom blir grovere. Nå er det ungdom på Oslo øst som sparker ofre som ligger nede.

Jeg har lest Hilde Lundgaard i Aftenposten om voldsutviklingen. Hun bruker politiet som vitne på at NÅ er volden verre en før blant de unge i Oslo øst, ikke minst fordi de unge nå slår når folk som ligger nede og slåss i flokk.

Kommentaren er ganske problematisk. Artikkelen viser at det de skriver om ikke er det generelle trekket ved Oslo Øst, men uansett ligger det en påstand der om at de beskriver et utvikling som skjer nå i Oslo Øst, og da må det vel ha noe med hva som skjer i Oslo Øst nå å gjøre.

Artikkelen går i loop

Jeg søkte i Atekst på "vold ungdom fortsetter ligger nede". Det er som om denne artikkelen er skrevet gang på gang de siste tiårene, mens åsted og årsaksforklaring endres:

6.4. 1995 melder Nordlys om grovere vold i Harstad, NÅ fortsetter de selv om noen ligger nede og de har våpen. Og det går i den duren fram til i dag.

Aftenposten er neste i 1998. Alltid er det verre, alltid ved at de NÅ i motsetning til FØR fortsetter når noen ligger nede, det er ofte våpen og folk som sloss i flokk det er snakk om. Dessuten er det er et fenomen over hele Norge.

Det blir stadig mer og brutal vold, ifølge politiinspektør i Oslo. Fra VG i 1979.
Det blir stadig mer og brutal vold, ifølge politiinspektør i Oslo. Fra VG i 1979.

Videovold, dataspill og brutal vold

Forklaringen derimot forandrer seg med samtidens frykt. Videovold, dataspill eller hva det nå er noen på den aktuelle tiden gjør seg svære på å reise rundt på skoler og advare mot og lage opplæringsprogrammer om og hva det er opportunt av politiet å argumentere med for å skape et bilde av at det (ofte på tvers av det de generelle dataene viser) er råere og mer behov for penger til politiet.

Konklusjonen etter mitt enkle søk må vel være at det alltid er mulig å finne brutal vold blant unge for dem som leter. Over hele landet. Det er også lett å få politiet på glid virker det som.

Å peke på Oslo øst blir helt galt

Antagelsen min er at det er skjevt hvem som både utøver og utsettes for volden (omtrent de samme folka), men at å finne årsaken i utviklingen i Oslo øst de siste årene blir helt galt, siden fenomenet altså verken er nytt eller geografisk avgrenset sånn.

Ei heller ligger årsaken i konkret teknologi, siden den forandrer seg. Alt kan jo forklares med generelle samfunnstrekk på et eller annet vis, men det er greit å huske at det jo er de færreste unge det er snakk om. Her er noen sitater fra det jeg fant etter mitt enkle søk:

1998: Mister tenner og brekker nesen

Aftenposten rapporterer i 1998 at en 40-åring aldri kan skjønne hvordan ungdom har det. Hvorfor ikke? På grunn av all volden. Den er annerledes nå. Før var det mer sånn at man sloss en mot en, og når noen lå nede så stakk man av. Nå kan godt fem eller ti gå i mot en, og man fortsetter å sparke en som ligger på bakken. Sånn at han mister tenner og brekker nesen.

1999: Volden blir grovere

Aftenposten 1999 – Politiets Killengreen forteller: Selv om antall tilfeller av gatevold går ned, viser det seg fortsatt at volden blir grovere.
— Det henger blant annet sammen med at det brukes mer våpen, spesielt kniv, men også skytevåpen. Tidligere lot folk gjerne offeret være når vedkommende var slått i bakken. I dag ser vi at man fortsetter å sparke og slå et offer, selv om det ligger nede. Dermed øker også risikoen for at utgangen blir fatal, sier hun.

2003: Råere vold

Adresseavisen 2003: «En brutalisering» av samfunnet. I det begrepet ligger også selve måten vold blir utøvd på, ikke bare hvem som utøver den. Men mange forskere peker på at volden blir stadig råere. En av konsekvensene av det er at det ofte brukes kampsportteknikker i voldsutøvelsen, og som sagt at flere utøver vold samtidig.

— Sperrene som tidligere hindret voldsutøveren i å slå og sparke en som ligger på bakken er i ferd med å bli borte. Flere av dem jeg har snakket med oppgir å ha sparket andre mot hodet, også når vedkommende ligger nede på bakken. Enkelte slutter først når offeret ikke lenger beveger seg, sier voldsforsker Ragnhild Bjørnebekk.

2008: blir sparket mens han ligger nede

Adresseavisen 2008: Klokken 01.30 natt til lørdag 14. juli 2007 svinger to biler opp ved siden av to palestinske asylsøkere. Usama og kameraten befinner seg like ved Jarlen asylmottak i Hemne. Bilene med unge menn fra bygda stopper. Sekunder etter skal palestinerne ifølge tiltalene ha blitt overfalt og utsatt for slag i hodet og på kroppen, blant annet med en flaske. Usama skal også ha blitt sparket mens han lå nede.

2009: Grov ungdomsskolevold

Fedrelandvennen 2009: Det har vært påfallende mange voldsepisoder på skolene på Agder bare det siste året. En av dem som til daglig arbeider med forebygging blant unge er politioverbetjent Hans Martin Skovly, leder for forebyggende avsnitt i Kristiansand. — Vi opplever volden blant ungdomsskoleelever som grov. Ofte går mange på én, og volden fortsetter selv om offeret ligger nede, sier han.

 

Teksten er først skrevet som en kommentar på Facebook, etter et kjapt søk i Atekst.

Powered by Labrador CMS