Studentmoderasjonen gjelder ikke for alle. Foto: Birgitte Haneide/Ruter
Studentmoderasjonen gjelder ikke for alle. Foto: Birgitte Haneide/Ruter

Ruter ønsker studenter velkommen og tilbyr studentrabatt på trikken. Men rabatten gjelder ikke alle

«Velkommen te by’n» lyder Ruters kampanje ved studiestart, rettet mot nye studenter. Her loves studentene rabatt i kollektivtrafikken. Men ikke alle Oslo-studenter er inkludert.

Bussende, togende og flyvende strømmer studentene til Oslo fra hele Norges land. Studiestarten i Oslo har begynt, og mange månedskort skal kjøpes. Går man inn på Ruters nettsider, står kravene for å ta i bruk den ettertraktede studentrabatten nærmere formulert. Deriblant denne: «Studenten kan ikke motta lønn eller annen godtgjørelse i forbindelse med studiet».

På listen over hvilke studenter som ikke er inkludert i rabatten, står blant annet «nettstudenter».

Antall nettstudenter har i løpet av de ti siste årene nesten fordoblet seg. Samtidig som etterspørselen etter høyere utdanning øker og teknologien blir mer avansert, velger stadig flere elektronisk undervisning. I 2017 tok hele 20 348 mennesker i landet utdanning via nett.

Ruter snakker østfolding til oslostudentene. Foto: Ruter
Ruter snakker østfolding til oslostudentene. Foto: Ruter

Forundrete studentledere

At Ruter skal ekskludere nettstudenter, virker underlig, synes Håkon Randgaard Mikalsen, leder for Norsk Studentorganisasjon.

Håkon Randgaard Mikalsen mener studenter er avhengig av bi-inntekter. Foto: privat.
Håkon Randgaard Mikalsen mener studenter er avhengig av bi-inntekter. Foto: privat.

– Du bør få studentrabatt så lenge du har bevis på at du er tatt opp som student og har studentstatus, uansett om du møter opp på undervisning eller tar det over nett, mener han.

Også Maya Sol Sørgård, leder for Velferdstinget til studentene i Oslo og Akershus, er forundret over Ruters ekskludering av nettstudenter:

Maya Sol Sørgård mener nettstudenter skal ha lik status som andre studenter. Foto: privat.
Maya Sol Sørgård mener nettstudenter skal ha lik status som andre studenter. Foto: privat.

– Hvis studier er det du hovedsakelig gjør i livet og du betaler semesteravgift, så er du like mye student som alle andre, og bør også ha lik rett til rabatt hos Ruter, mener hun.

Innrømmer formuleringsfeil

Kommunikasjonsansvarlig hos Ruter, Knut Martin Løken, var ikke klar over kravene på Ruters egne nettsider. På spørsmål om hvorfor Ruter ekskluderer nettstudenten i sin rabatt, svarer han:

– Hvor står dette? Det høres sikkert overraskende ut, men selv jeg som jobber i kommunikasjonen har ikke oversikt over alt i denne store bedriften. Jeg må nok sjekke det ut.

Han meddeler i mellomtiden at formuleringen trolig bunner i statlige retningslinjer.

– Dette kommer fra departementets nettsider, og vi følger bare de statlige retningslinjene, sier Løken.

På regjeringens nettsider finner vi kravene som stilles for å benytte seg av studentrabatt for kollektivtransport. Ingen steder nevnes det noe om utelatelse av nettstudenter.

Lønnede studenter får ikke rabatt

Håkon Randgaard Mikalsen stiller seg undrende også til en annen formulering på Ruters nettside.

Under «Krav til studiet og studenten» oppgir Ruter at du ikke kan motta lønn ved siden av studiene for å benytte studentrabatten på trikken: «Du må ha ordinær utdanning som mål, og i forbindelse med skolegangen kan du ikke motta lønn eller annen godtgjørelse… Stipend og legater regnes ikke som lønn».

– Hvis dette er tilfelle, er det veldig synd, for da er det få som kan benytte seg av tilbudet. Dagens studenter MÅ jobbe ved siden av studiene og er avhengig av både rabatter og ekstrainntekter for å få hjulene til å gå rundt.

Studenter utenfor OsloMet. Foto: Émilie P. B. Helgheim
Studenter utenfor OsloMet. Foto: Émilie P. B. Helgheim

En misforståelse

Men her påpeker Ruter at det dreier seg om en misforståelse.

– Dette dreier seg bare om en nedre grense for inntekt, tilsvarende Lånekassens, og skal ikke hindre studenter i å ha en jobb ved siden av studiene, sier Knut Martin Løken.

Lånekassens nedre grense for inntekt for å motta lån ligger for tiden på 177.257 kroner. Dersom studenten tjener bedre enn dette, har altså studenten ikke krav på studentrabatt.

– Jeg ser at teksten om muligheten til å jobbe ved siden av studiene kan være forvirrende, og vi skal gå en ny runde på formuleringen, sier Løken.

Kort tid etter at VårtOslo tok kontakt har Ruter fjernet nettstudier fra listen over studier som ikke går under studentrabattordningen. Den upresise formuleringen om lønn, står derimot fortsatt uendret.

Powered by Labrador CMS