Klimaetatens direktør, Heidi Sørensen, overrekker utkast til ny klimastrategi for byen til byråd Lan Marie Berg. Foto Klimaetaten
Klimaetatens direktør, Heidi Sørensen, overrekker utkast til ny klimastrategi for byen til byråd Lan Marie Berg. Foto Klimaetaten

Oslo skal få en ny klimastrategi. De neste seks ukene kan du foreslå dine klimaløsninger

Lan Marie Berg: – Når klimastrategien er ferdig, vil den vise hvordan Oslo skal bli en nullutslippsby. Slik kan Oslo ikke bare være en god by i verden, men også en god by for verden.

Publisert

Oslo er allerede en av de få storbyene i verden som har et klimabudsjett og klimamål i tråd med Paris-avtalen. Men for at byen skal nå målene om å bli en nullutslippsby, er det behov for å oppdatere og modernisere klimastrategien for Oslo. Derfor har Klimaetaten utarbeidet et faglig grunnlag for en ny strategi, som nå er klart for offentlig høring.

– Vår ambisjon er å gjøre Oslo til verdens første utslippsfrie by. På bare tolv år. Men dette vil kun lykkes om vi får folk, organisasjoner og næringsliv med på laget. Derfor inviterer vi nå alle til å foreslå sine klimaløsninger de neste seks ukene. Sammen skal vi oppgradere Oslo til en bedre by for mennesker og miljø, sier miljøbyråd Lan Marie Nguyen Berg.

Viktigste råd fra Klimaetaten:

  • Vi må ta vare på skogen og Oslos grønne lunger
  • Vi må håndtere avfallet enda bedre
  • Vi må fange karbon fra atmosfæren gjennom CO2-rensing på Klemetsrud
  • Vi må begynne å regne med utslippene fra produksjon
  • Forurensning skal koste, etter prinsippet om at forurenser betaler
  • Vi må bygge smart
  • Kommunen må ta hensyn til klima i alle beslutningsprosesser

Oslo blir varmere og våtere

Byen skal både redusere klimagassutslippene med 95 prosent innen 2030 og tåle forventede konsekvenser av klimaendringene, som ekstremnedbør og økt temperatur.

̶  Oslos vedtatte mål innebærer at byen tar sin del av ansvaret for å nå globale klimamål. Innkjøpsmakt, kollektivtilbud, bilfritt byliv, bomringen og mange andre klimatiltak er allerede på plass, men de skal utvikles videre, sier direktør i Klimaetaten, Heidi Sørensen.

Selv om mye er på plass, er det fortsatt mange utfordringer og områder hvor klimastrategien fortsatt ikke har alle svarene.

En mer klimavennlig varetransport

̶  Vare- og nyttetransport er et eksempel på et område som krever nye løsninger, virkemidler og samarbeid med næringslivet. Det er spesielt viktig fordi denne transporten står for en betydelig del av Oslos utslipp og er ventet å øke framover, sier Heidi Sørensen i en pressemelding.

Oslo er blitt to grader varmere og 18 prosent våtere det siste hundreåret. Prognoser for framtidens klima i Oslo viser at gjennomsnittstemperaturen kan øke med ytterligere 3-6 grader, og nedbøren med 5-30 prosent fram mot 2100, hvis ikke klimagassutslippene reduseres.

Oslos egen klimasårbarhetsanalyse viser hvordan dette vil påvirke byen og hva vi må gjøre for å kunne takle endret vær.

Utslippsfri byggevirksomhet

Ved nyttår 2018 var vi rundt 670 000 mennesker i Oslo, og antallet innbyggere i Stor-Oslo har passert én million for første gang, viser nye tall fra Statistisk sentralbyrå. I 2030 er det forventet 100 000 flere. Det betyr at det må bygges om lag 50 000 nye boliger de neste årene.

Både hvor og hvordan disse boligene bygges vil være avgjørende for både direkte og indirekte utslipp fra boligbyggingen og byen.  Det vil også bety mye for hvor sårbare de er for klimaendringer.

Friesten for høringsinnspill er 21. januar. Deretter vil Klimaetaten vurdere innspill og utarbeide et revidert utkast. I løpet av våren 2019 vil byrådet legge frem sitt strategiforslag for bystyret.