DEBATT

Espen Andreas Hasle ved obelisken ved Bredtvet kirke reist til minne om Hans Nielsen Hauge.
Espen Andreas Hasle ved obelisken ved Bredtvet kirke reist til minne om Hans Nielsen Hauge.

– I dag er det 250 år siden Hans Nielsen Hauge ble født. Oslo kommune bør feire han

Hans Nielsen Hauge er gravlagt ved Gamle Aker kirke. Han bodde i lengre perioder på Bakke gård ved Tåsen og på Bredtvet. Han satt i flere år fengslet på Akershus festning. Få mennesker har bidratt mer til å forme det moderne Norge.

Publisert

Jeg prøvde i fjor å ta initiativ til at Oslo kommune skulle ha en offisiell markering av jubileet, men det ble dessverre møtt med en kald skulder av byrådet.

Men det er god grunn til å feire Hans Nielsen Hauges liv og betydning. Han var en forretningsmann forut sin tid, som gjennom sin kristne tro trodde på et bærekraftig næringsliv i et solidarisk samfunn. Vi trenger mer Hauge i næringslivet og i Oslo i dag.

Håp om en bedre fremtid

Hauge mente at et kristent samfunn skulle være et fellesskap av likestilte og likeverdige mennesker. I sine skrifter har Hauge vært opptatt av at samspillet mellom forskjellige yrker skulle tjene helheten i samfunnet. Ingen skal behøve å tigge, lide nød eller være uten arbeid, men alle skulle ha nok å gjøre.

Portrett malte av Hauge i København rundt 1800.
Portrett malte av Hauge i København rundt 1800.

Hauges samfunnsvisjon var solidarisk, samtidig som han vektla individet. Han står som et lysende eksempel i norsk historie på mulighetene for positiv samfunnsforvandling som ligger i de kristne grunnverdiene, når de etterleves i praksis. Hauge var en foregangsmann for velferdssamfunnet Norge.

I en tid med liten sosial mobilitet i Norge, var det ikke underlig at Hauge hadde appell hos dem han møtte. Hauges budskap var frigjørende og myndiggjørende. Bevegelsen han skapte ga mennesker håp om en bedre fremtid.

Drev omfattende lese- og skrivetrening

Hauge la vekt på alles personlige ansvar for å bruke sine evner og talenter i det godes tjeneste. Til sammen skapte dette en endring i mentaliteten til store deler av folket som var viktig i demokratiseringen av Norge på 1800-tallet. Myndiggjøring gjennom kunnskap er fremdeles en viktig del av internasjonalt bistands- og utviklingsarbeid. Hauge var forut for sin tid.

Det var viktig for Hauge at vanlige folk skulle kunne lese oppbyggelig litteratur på egenhånd.

Han utfordret embetsstandens kunnskapsmonopol, gjennom å skrive en rekke bøker og trykke disse i stort opplag på egne trykkerier.

Siden lese- og skriveferdighetene var dårlige mange steder, drev haugianerne med omfattende lese- og skrivetrening. Han løftet også frem viktigheten av god allmennkunnskap i befolkningen.

En rettferdig lønn

Hauge var opptatt av den kristnes samfunnsansvar. Han gjorde seg til talsperson for arbeideres rettigheter: Arbeidsgiver hadde plikt til å gi arbeidere rettferdig lønn i rett tid.

Ofte så Hauge nye muligheter til næringsvirksomhet på stedene han besøkte og bodde. Motivasjonen var å finansiere bevegelsen og skape nye arbeidsplasser.

Han ledet selv etableringen av mer enn 30 bedrifter, blant annet spinnerier, gruveselskap, trykkerier, bokbinderier, rederier, salt-kokeri og handel. Hauge hjalp også til med finansiering, eller rekruttering av ledere, til etableringen av en rekke andre bedrifter.

Haugianerne malt av Adolph Tidemand i 1852.
Haugianerne malt av Adolph Tidemand i 1852.

Må utøve samfunnsansvar

I Oslo så han muligheten i Akerselvas kraft og startet Bakke mølle. Vi står i dag overfor store utfordringer, og næringslivet spiller en nøkkelrolle. Vi må omstille norsk økonomi for å møte klimakrisen og for å nå bærekraftsmålene.

Det må også være et mål at varer som importeres til Norge ikke er produsert gjennom barne- og slavearbeid, andre kritikkverdige arbeidsforhold, eller måter som truer miljøet eller krenker menneskerettighetene.

Vi trenger et næringsliv som tar forvalteransvaret på alvor, slik Hauge gjorde: et næringsliv som ikke har økonomisk profitt som eneste mål, men som også utøver samfunnsansvar, som viser omtanke for alle sine ansatte, som tar ansvar for sin næringskjede og viser forståelse for at vi alle må ta et personlig ansvar i dette livet.

Dette jubileet bør brukes til å løfte arven fra Hauge, for næringsliv, likestilling og som åndelig inspirasjon. Norge trenger mer av det Hauge sto for de neste 250 åra.

Powered by Labrador CMS