Idioten har vært hyppig brukt til vinteraktiviteter, blant annet hopping. Foto: Oslo byarkiv
Idioten har vært hyppig brukt til vinteraktiviteter, blant annet hopping. Foto: Oslo byarkiv

– Parken vi i dag kjenner som Idioten har en svært interessant historie

Jeg foreslår at parken vi i dag kjenner som Idioten kalles opp etter Hans Hansen og får navnet «Hans Hansens haug».

Publisert

Det stemmer at navnet har en sammenheng med skolen for såkalte «abnorme børn» som holdt til der.

Skolen ble startet av Johan Anton Lippestad og Hans Hansen som et ettermiddagstilbud for undervisning av psykisk utviklingshemmede barn. De to ble kjent med hverandre da de underviste sammen på Balchens Døveskole.

Aandelig abnorme Piger

Skoletilbudet som Lippestad og Hansen startet opp ekspanderte, og elevtallet økte. I 1878 tok Lippestad med seg jentene ved skolen til Torshov (Institut for aandelig abnorme Piger Thorshaug) og Hansen tok med seg guttene: først til Vesterheim, og deretter til Lindern på St. Hanshaugen.

Johan Anton Lippestad ble senere sjef for abnormskolevesenet og er for en pioner og faglig bauta å regne i norsk utdanningshistorie. Han var driftig, utadvendt og engasjert – en meget synlig skikkelige.

Hans Hansen kommer på sin side i bakgrunnen, men hans arbeid og innsats for psykisk utviklingshemmede barn bør ikke glemmes.

Sinke eller idiot?

Ved skolen på Lindern underviste også skolemester J. Sæthre. Han skal ha blitt svært inspirert av Hans Hansen og reiste etter hvert til Bergen, hvor han i 1882 etablerte nok en spesialskole. Således fikk Norge tre spesialskoler og ble med dette for en foregangsnasjon å regne.

Jeg foreslår at «haugen» på Adamstuen kalles opp etter Hans Hansen, og får navnet «Hans Hansens haug» eller lignende.

PS: Begrepet idiot var, i siste halvdel av det attende århundre hyppig brukt i internasjonal psykiatri. Diagnosen idiot slo fast at vedkommende ikke var dannelsesdyktig – det var altså ikke mulig å «kurere» ham eller henne. De dannelsesdyktige, altså de som kunne kureres, ble omtalt som «sinker».

Powered by Labrador CMS