— Alkoholforbud på offentlig sted har en preventiv effekt, men det forutsetter at det finnes en reell og oppfattet trussel om at politiet griper inn dersom loven brytes, sier Hanne Cecilie Widnes i IOGT.
— Alkoholforbud på offentlig sted har en preventiv effekt, men det forutsetter at det finnes en reell og oppfattet trussel om at politiet griper inn dersom loven brytes, sier Hanne Cecilie Widnes i IOGT.

Frykter normalisering av alkoholbruk i parkene hvis politiet ikke håndhever forbudet

— Vi håper det er en ekstraordinær situasjon at politiet forholder seg til parkfestene i Oslo uten å reagere mer konsekvent på ulovlig, offentlig alkoholbruk, sier generalsekretær i IOGT, Hanne Cecilie Widnes.

Publisert

Etter helgens mange og store parkfester, sier Oslo-politiet at de ikke har kapasitet til å reagere med annet enn veiledning når de ser alkoholbruk på offentlig sted.

Ifølge alkoholloven § 8-9 er det forbudt å drikke eller servere alkohol uten bevilling på gate, torg eller vei, i park eller på annen offentlig plass.

— Det sier seg selv at vi ikke kan gripe inn overfor et hvert lovbrudd når det er to tusen mennesker samlet på ett sted, sa operasjonsleder Per Ivar Iversen til VårtOslo i formiddag.

— Forbudet har en preventiv effekt

Generalsekretær i IOGT, Hanne Cecilie Widnes, har forståelse for oslopolitiets rapport om at de ikke håndhever alkoholforbudet på grunn av størrelsen på menneskemengdene, men oppfordrer sterkt til at dette prioriteres fremover.

— Alkoholforbud på offentlig sted har en preventiv effekt, men det forutsetter at det finnes en reell og oppfattet trussel om at politiet griper inn dersom loven brytes. Vi frykter at dårligere håndheving fører til en oppfatning av at dette er greit. Det vil normalisere at folk drikker og er beruset på offentlig sted, understreker Widnes.

IOGT er en frivillig rusforebyggende organisasjon som driver ruspolitisk påvirkningsarbeid, forebyggende tiltak og sosialt arbeid for rusavhengige, barn og unge.

Hensynet til barn og unge viktigst

Hvis folk opplever at politiet ikke prioriterer det, og det sprer seg en oppfatning av at dette forbudet ikke håndheves, vil det normalisere drikking på offentlig sted, og man vil se mer av det, hevder IOGT-generalsekretæren.

Hun mener det viktigste hensynet er til barn og unge, som IOGT mener skal kunne oppholde seg på offentlig sted uten å måtte forholde seg til berusete, voksne mennesker.

— Undersøkelser i løpet av pandemien viser at veldig mange barn har vært mer isolert i hjem med et for høyt alkoholforbruk. For disse barna er det nok utfordrende å se et samfunn juble og glede seg over at alkoholen kommer ut i det offentlige rom igjen, sier Widnes.

IOGTs undersøkelse om alkoholbruk på offentlig sted:

 • Én av fire under 30 år har opplevd ubehagelige situasjoner knyttet til alkoholbruk på offentlig plass siste to årene. For hele utvalget er tilsvarende tall én av fem.
 • 62 prosent støtter dagens forbud mot alkohol på offentlig plass.
 • 57 prosent begrenser sin egen alkoholbruk på offentlig plass grunnet forbudet.
 • 44 prosent har latt være å drikke på offentlig plass grunnet forbudet.
 • 60 prosent er bekymret for at det vil bli mer alkoholbruk på offentlig plass dersom forbudet oppheves.
 • Over halvparten ønsker bedre håndheving av forbudet.

— Barn rammes selv om de ikke er tilstede

Etter parkfestene i Oslo natt til søndag, sa Oslo-politiet til VårtOslo at reaksjon fra politiet side er betinget av situasjonen.

— Dersom det er mindreårige til stede og det er midt på dagen og mange barnefamilier i parkene, reagerer vi strengere enn midt på natten når det er god stemning og kun voksne til sted, sa operasjonsleder Per Ivar Iversen til VårtOslo søndag

IOGT-sjefen går ikke automatisk med på premisset:

— Det er positivt at familiearenaene prioriteres. Men drikking kveld og natt handler også om unge under 18 år. Mange barn og unge kjenner dessuten på konsekvensene av alkoholbruk når den voksne kommer hjem eller neste dag, sier Widnes.

62 prosent støtter forbudet

En undersøkelse Opinion utførte på vegne av IOGT i 2018, viser at mange støtter opp om forbudet. Tallene peker i retning av at forbudet har en forebyggende effekt på både alkoholbruk og fyll:

62 prosent støtter forbudet, 57 prosent oppgir at de begrenser eget forbruk som en konsekvens av forbudet, og 44 prosent sier at de lar være å drikke på offentlig sted på grunn av alkoholloven.

— Disse tallene viser at folk flest oppfører seg i tråd med lovverket, og at mange er enig med oss i at offentlige steder skal være tilgjengelig og inkluderende for alle, også de som føler utrygghet i møte med drikking og beruselse. Det skal være koselig å være i parken, så enkelt er det, sier Widnes.

Fakta om alkoholbruk

 • 90 000 barn vokser opp i hjem hvor det misbrukes alkohol.
 • 30 prosent av sykehuspasientene med akutte skader hadde alkoholrelaterte skader, og flertallet av disse skadene skjedde blant dem med lav eller middels beruselseshyppighet.
 • 36 prosent av befolkningen føler det er utrygt å være i sentrum i sin hjemkommune i helgene.
 • 21 prosent sier de ville gått ut oftere dersom det var mindre vold og fyll.
 • Siden 2008 har det totale alkoholforbruket gått ned med rundt 10 prosent.
 • Kilder: IOGT, Helsedirektoratet, Sirus, Opinion
Powered by Labrador CMS