Slik er en tidligere illustrasjon på det nye Økernsenteret, hvor badelandet er inkludert. Illustrasjon: ØkernLøren.no
Slik er en tidligere illustrasjon på det nye Økernsenteret, hvor badelandet er inkludert. Illustrasjon: ØkernLøren.no

SV: – Ikke aktuelt å frafalle krav om badeland på Økern

På Økern planlegger Steen & Strøm et nytt kjøpesenter på 60.000 kvadratmeter. For SV er det uaktuelt med noe nytt senter uten badeland.

Publisert

I godkjennelsen Oslo kommune har gitt for å starte byggingen av Økernsenteret, er det rekkefølgebestemmelser. Rekkefølgebestemmelsen lister opp en del krav kommunen har til utbyggeren. Disse går for eksempel på krav til veier og infrastruktur som må bygges for at senteret skal ferdigstilles og åpne. Et av kravene er at badeland skal være på plass.

Utbyggeren ønsker nå å ta ut denne rekkefølgebestemmelsen, slik at de ikke trenger å bygge et badeland. I et brev til byråd Hanna Marcussen skriver advokatfirmaet Schjødt på vegne av Økern Sentrum at de vil vurdere alternativ bruk for tomten som er avsatt til badeland.

Dristig advokatfirma

Jeg synes advokatfirmaet er noe dristig når de skriver: «Som nevnt i møtet, har utbygger allerede bekreftet at kommunen ikke har behov for bad, se vedlagte referat av 23. desember 2016. Eiendoms- og byfornyelsesetaten har bekreftet at bad som rekkefølgekrav ikke hensynstas i en utbyggingsavtale».

Planene for nytt Tøyenbad og det nye badeland på Økern henger tett sammen. Dimensjonering av Tøyenbadet er tilpasset at det kommer nytt badeland på Økern. For SVs del er det derfor helt uaktuelt at kommunen skal frafalle krav om badeland som en del av det nye Økernsenter-konseptet.