Osloelever får ni uker sommerferie etter to år der skolene i lange perioder var nedstengt under korona. Venstre frykter tapt læring og ber om kortere skoleferie.
Osloelever får ni uker sommerferie etter to år der skolene i lange perioder var nedstengt under korona. Venstre frykter tapt læring og ber om kortere skoleferie.

Rekordlang sommerferie for elevene. Skolebyråden sier nei til Venstre-forslag om utvidet skoleår

Med nedstengte skoler under korona og rekordlang ni ukers sommerferie går osloelever glipp av verdifull læring, mener Venstre. Partiet har tatt til orde for å forlenge skoleåret med en uke. Men Oslos skolebyråd sier nei.

Publisert

— Etter to år med pandemi, hjemmeskole og høyt fravær legges det opp til ni ukers sommerferie i år, sier Venstre gruppeleder i bystyret, Hallstein Bjercke.

— Byrådet har anledning til å utvide skoleåret 2022-23 med en ekstra uke for å ta igjen undervisning som har gått tapt under pandemien, mener Bjercke.

Erkjenner belastning for elever

Nå har han bedt skolebyråd Sunniva Holmås Eidsvoll (SV) om en faglig vurdering over hvor mye læring Oslos skoleelever gikk glipp av under pandemien.

— Perioder med hjemmeskole og en lite forutsigbar skolehverdag under pandemien har vært belastende for mange elever, både faglig og sosialt, bekrefter skolebyråden.

Likevel mener skolebyråd Holmås Eidsvoll at osloelever på barne- og ungdomstrinnet, samt videregående skoler, har klart seg relativt bra.

Hun viser til blant annet resultatene for Oslo i nasjonale prøver og at flere enn noen gang fullførte og besto videregående skole:

  • Resultatene på nasjonale prøver for lesing og regning på 5. trinn er stabilt gode, men tilsvarende prøver på ungdomstrinnet viser en liten nedgang.
  • Standpunktkarakterene i Oslo i engelsk, matematikk og norsk hovedmål skriftlig er gode og har vært stabile over de siste tre årene til tross for pandemien.
  • Oslo ligger over det nasjonale snittet i alle de tre fagene og på alle trinn.
  • Andelen osloelever som fullførte og besto videregående opplæring våren 2021 har aldri vært høyere, målt med ettårsindikatoren.

— Passivt av skolebyråden

— Jeg er helt enig i med skolebyråden i at vi må ha en forsterket opplæring gjennom hele året, men spørsmålet er om det er nok, sier Hallstein Bjercke (V).
— Jeg er helt enig i med skolebyråden i at vi må ha en forsterket opplæring gjennom hele året, men spørsmålet er om det er nok, sier Hallstein Bjercke (V).

Skolebyråd Sunniva Holmås Eidsvoll sier også det er satt av ekstra ressurser i forbindelse med at læring kan ha gått tapt mens elevene hadde hjemmeundervisning da skolene var koronastengt.

— Det er avsatt betydelige ressurser som kan bidra til forsterket opplæring for å redusere de negative konsekvensene av koronapandemien på elevenes læring. Midlene er i hovedsak fordelt til skolene, for at de skal iverksette lokalt tilpassede tiltak, sier Holmås Eidsvoll.

Skolebyråd Sunniva Holmås Eidsvoll (SV) sier nei til å korte ned rekordlang skoleferie med en uke.
Skolebyråd Sunniva Holmås Eidsvoll (SV) sier nei til å korte ned rekordlang skoleferie med en uke.

Venstres Hallstein Bjercke reagerer på at en utvidelse av neste skoleår avvises med henvisning til at det skal ha blitt satt av ekstra ressurser i skolen.

— Jeg synes det er litt passivt av byråden å bare vise til en generell satsing på skolen, og at hun ikke vil se på muligheten for supplerende tiltak. Jeg er helt enig i med byråden i at vi må ha en forsterket opplæring gjennom hele året, men spørsmålet er om det er nok, sier Bjercke til VårtOslo.

— Rammer de elevene som allerede strever

Venstres gruppeleder sier de har fått mange tilbakemeldinger fra lærere som ikke klarer å få elevene gjennom læreplanmålene før sommeren.

Og legger til at det er bakgrunnen for at Venstre mener en ekstra skoleuke kan være ett av flere mulige tiltak.

— Min bekymring er at den tapte læringen særlig får størst konsekvenser for de barna som allerede strever med skolearbeidet. Da må vi sette inn kraftfulle tiltak i tillegg til å styrke undervisningen generelt, sier Hallstein Bjercke.

Men forslaget om den ekstra skoleuken får ikke gehør hos skolebyråd Sunniva Holmås Eidsvoll.

Mener ekstra skoleuke ville kostet 60 millioner

— En utvidelse av skoleåret med en uke ved å fremskynde skolestart reiser en rekke problemstillinger av økonomisk, avtalemessig, praktisk og pedagogisk art, svarer Sunniva Holmås Eidsvoll.

Hun mener også at en uke kortere sommerferie også kan gi praktiske og økonomiske utfordringer for familier som har planlagt reiser eller aktiviteter den siste uken i sommerferien.

— En økning i årstimetallet til elevene gir økt kostnad i form av midlertidige stillinger/overtid for å dekke timene. Et grovt overslag tilsier en merutgift på om lag 60 millioner kroner, skriver skolebyråden.

Powered by Labrador CMS