- Arbeidet med Olav Vs gate vil være et kjempeløft for alle store og små som ferdes til fots, sier Sirin Hellvin Stav. Foto: Arnsten Linstad
- Arbeidet med Olav Vs gate vil være et kjempeløft for alle store og små som ferdes til fots, sier Sirin Hellvin Stav. Foto: Arnsten Linstad

– Endelig blir fotgjengerne i Olav Vs gate, mellom Nationaltheatret og fjorden, prioritert

Det var lenge ønsker og planer om en gateopprustning av Olav Vs gate, men planene fikk en brå stopp under samferdselsbyråden til Venstre i 2014.

Publisert

Venstres Hallstein Bjercke kritiserer byrådspartiene for å sløse med penger, fordi byrådet vil ruste opp Olav Vs gate for mennesker, i tråd med planene Venstre selv lagde. Venstre burde applaudere.

Her klarer ikke Venstre å bli enige med seg selv, tradisjonen tro. De har nemlig tidligere vært ute og etterlyst opprustning av gater, men når det kommer til stykket synes de ikke det er verdt å bruke penger på. Det eneste de ser ut til å være konsekvente på er at uansett hva dette byrådet gjør, så er det feil. Slik er det jo av og til å sitte i opposisjon.

Brå stopp for opprustningen

Olav Vs gate er en av Oslos mest attraktive gågater. Her finner vi Saga, Klingenberg Kino og Chat Noir. Her rusler man om man reiser fra Nationaltheatret med buss, trikk eller tog for å spasere langs Aker brygge eller havnepromenaden. Det har lenge vært ønsker og planer om en gateopprustning av Olav Vs gate, men det fikk en brå stopp da Venstre satt med samferdselsbyråden i 2014 og styrte byen sammen med Høyre og Frp.

Miljøpartiet De Grønne og byrådet er ikke glade i trenering og prat. Vi foretrekker handling. Derfor ruster vi nå opp gata etter den gjeldende reguleringen med gågate øverst og brede fortau samt smal kjørebane nederst. Det er en god start for Olav Vs gate. På lang sikt er det ønskelig å etablere gågate hele veien.

Ivaretar HC-parkering

Det har også vært viktig for oss og byrådet å ivareta funksjoner som HC-parkering og taxi, ikke minst i nærheten av viktige samfunnsfunksjoner og storstuer som Rådhuset og Nationaltheatret. Per i dag ser det dessverre ikke ut til å være andre gode måter å ivareta hensynet til HC-parkering og taxi i området, uten å bruke noe av nedre del av Olav Vs gate til dette.

Arbeidet med Olav Vs gate startet allerede i 2017, lenge før vi visste hva som ville foreslås i områdereguleringen. Da var dette en av få gater det var mulig å delvis oppgradere til gågate i tråd med gjeldende regulering, uten å vente flere år på omreguleringen.

Vi ønsket å komme i gang med gateopprustningen, og vurderingen til byrådet er at det ville være dumt å forkaste alt dette arbeidet nå som vi endelig er klare til å sette spaden i bakken.

Vedtar ikke luftslott

Strategien vår om å gjøre det man kan så fort som mulig og ikke alltid vente på den perfekte løsningen, er en viktig grunn til at dette byrådet har realisert så mye mer for myke trafikanter i denne perioden enn det Venstre kunne drømme om med sine bilkamerater i Frp og Høyre.

Vi kan ikke sitte å vente til løsningen dukker opp, men må være med på å finne løsningen. Vi må jobbe både med midlertidige tiltak og langsiktige permanente løsninger. Å vedta ambisiøse luftslott som kun legges i en skuff, er ikke vår stil. Dette er metoden som gjorde at Oslo etter over 40 år ennå ikke har fullført sykkelveinettet som ble vedtatt i 1978.

Mange års forsømmelse

Når vi nå oppgraderer en av de viktigste fotgjengerstrekningene i Oslo, så gjør vi det på en slik måte at gata kan stå seg i mange år. Fotgjengerne får nå endelig en god, fotgjengerprioritert gate, og det vil sannsynligvis være lenge til neste opprustning, da det er mange andre gater i bykjernen som sårt trenger oppgradering, etter mange tiår med forsømmelse.

Det vil ta år før alle gatene er bygget om i henhold til områdereguleringen for sentrum. Det sier da seg selv at vi ikke vil starte med Olav Vs gate på nytt etter denne oppgraderingen, som vil være et kjempeløft for alle store og små som ferdes til fots.