— Fokuset mitt er å holde fullt trøkk på å rulle ut flere sykkelveier, sier miljøbyråd Sirin hellvin Stav (MDG). Hun vil ikke undersøke hvorfor 200 millioner kroner til Oslos forsinkede sykkelveiutbygging blir ubrukt i år.
— Fokuset mitt er å holde fullt trøkk på å rulle ut flere sykkelveier, sier miljøbyråd Sirin hellvin Stav (MDG). Hun vil ikke undersøke hvorfor 200 millioner kroner til Oslos forsinkede sykkelveiutbygging blir ubrukt i år.

Klarer ikke bruke opp penger til sykkelveier. Har ingen planer om å granske hvorfor, svarer miljøbyråd Sirin Hellvin Stav (MDG)

Syklistenes Landsforening er kritiske til forsinkelsene i Oslos sykkelveiutbygging. Og Høyre spør om byrådet vil undersøke hvorfor pengene bystyret har bevilget ikke brukes opp. Men noen undersøkelse avvises av miljøbyråd Sirin hellvin Stav (MDG).

Publisert

I 2018 gikk samtlige bystyrepartier, unntatt Frp, inn for en ambisiøs sykkelveiutbygging i Oslo. Hele 13,5 milliarder kroner skulle brukes på sykkelveier frem mot 2025, vedtok et uvanlig bredt bystyreflertall.

Problemet nå er imidlertid at utbyggingen går sakte. Pengene som er satt av blir ikke brukt opp, og mange planlagte sykkelveiprosjekter i Oslo er kraftig forsinket.

— Andre europeiske byer satset under korona

Den vanlige forklaringen på offentlig utsatte prosjekter i disse dager er koronapandemien. Men det er ikke Syklistenes Landsforening helt enig i.

— Vi har sett mange andre byer i Europa hvor man benyttet anledningen til å intensivere sykkelsatsingen. Slik vi ser det ble sykkelsatsingen i Oslo glemt i denne perioden, sa generalsekretær Morgan Andersson til VårtOslo sist uke.

Ikke imponert over tempoet i Oslos sykkelveiutbygging: — Det handler om evne og vilje til å prioritere, så det er skremmende å se at kommunen ikke klarer å nå budsjettene sine, mener Morgan Andersson i Syklistenes Landsforening.
Ikke imponert over tempoet i Oslos sykkelveiutbygging: — Det handler om evne og vilje til å prioritere, så det er skremmende å se at kommunen ikke klarer å nå budsjettene sine, mener Morgan Andersson i Syklistenes Landsforening.

Oslo kommune satte av 672 millioner kroner til sykkelprosjekter i 2022-budsjettet, som ble vedtatt i desember i fjor. Nå viser det seg at 200 millioner av disse pengene ligger an til å kuttes i det reviderte budsjettforslaget byrådet har lagt frem for bystyret.

— Fokuset er å rulle ut flere sykkelveier

I et møte i bystyrets miljø- og samferdselsutvalg før pinsen ville Høyres Silje Lutro ha svar på om samferdsels- og miljøbyråd Sirin Hellvin Stav (MDG) vil undersøke hvorfor det er så store forsinkelser, og hvorfor ikke alle de bystyrebevilgede pengene brukes på sykkelveier.

— Jeg har foreløpig ingen plan om å gjennomføre en ny undersøkelse. Det er jo blitt gjennomført en vurdering av sykkelveier og sykkelsatsingen i Oslo. Det er viktig lærdom å ta med seg, svarte Hellvin Stav.

— Fokuset mitt er å holde fullt trøkk på å rulle ut flere sykkelveier, og for å bedre tryggeheten for syklende i byen. Noen undersøkelse er ikke på blokka nå, sa miljøbyråden.

— Handler om evne og vilje til å prioritere

Dersom bystyret vedtar byrådets forslag til revidert budsjett før sommerferien, vil altså 200 millioner kroner til planlagt utbygging av sykkelveier flyttes til neste års sykkelsatsing.

Marit Kristine Vea (V) med sykkel i Universitetsgata: — Her er det flere problemer, sier Venstres miljø og samferdselspolitiske talsperson i bystyret.
Marit Kristine Vea (V) med sykkel i Universitetsgata: — Her er det flere problemer, sier Venstres miljø og samferdselspolitiske talsperson i bystyret.

Morgan Andersson i Syklistenes Landsforening mener det mangler både vilje og evne til å prioritere syklisene i Oslo.

— Det er mulig å forsere utbyggingen. Det handler om evne og vilje til å prioritere, så det er skremmende å se at kommunen ikke klarer å nå budsjettene sine, mener han.

Andersson sier at det betyr at mange oslosyklister dessverre fortsatt må smøre seg med tålmodighet.

— Mange våger ikke å sykle i veibanen, hvor det er kort avstand til biler, busser og tungtransport, sier generalsekretæren i Syklistenes Landsforbund.

— Her har det ikke skjedd mye siden 2015

Nylig fortalte Venstres miljøpolitiske talsperson i bystyret, Marit Kristine Vea, hvordan det er å sykle til og fra jobb i sentrum. Og hvor utrygt det oppleves.

— Et sted er krysset på St. Hanshaugen, der det nylig var en dødsulykke. Det andre er hovedsykkelveien gjennom Universitetsgata. Her er det flere problemer, sier Vea.

— Når folk føler seg utrygge som syklister i trafikken, lar de sykkelen stå, mener Venstre-politikeren.

Hun understreker at mye har skjedd. Men at det gjenstår en del før Oslo er en sykkelby for alle.

— Vi skal ikke svartmale, Oslo er en mer sykkelvennlig by nå enn tidligere. Men her i sentrum har det ikke skjedd mye for syklistene siden jeg var byrådssekretær for Guri Melby (V) 2015, sier Marit Kristine Vea.

Powered by Labrador CMS