– Sykehusvennene består av trofaste ildsjeler, som dag etter dag og natt etter natt kjemper for våre sykehus og våre liv. Foto: Christian Boger
– Sykehusvennene består av trofaste ildsjeler, som dag etter dag og natt etter natt kjemper for våre sykehus og våre liv. Foto: Christian Boger

Mitt nyttårsønske – redd sykehusene våre

Mitt nyttårsønske er at mange tusen flere våkner opp av likegyldighetsdvalen og engasjerer seg i sykehuskampen. For du er vel klar over at Helse Sør-Øst har vedtatt å legge ned Ullevål sykehus?

Publisert Sist oppdatert

Kan du og jeg forestille oss hva som skjer hvis vi eller en av våre kjære blir så syke at de trenger sykehus og vi møter stengte dører? Da vil vi garantert våkne opp fra vår likegyldighetssøvn. Men da kan det være for sent. Spørsmålet er om det vil være nok sykehuskapasitet til å hjelpe alle.

Jeg viser til den planlagte Gaustad-utbyggingen og til mangelfulle utredninger og vedtak om nedleggelse av Ullevål.

Lettvint å la andre ordne opp

Mange klager i det uendelige over galskapen blant ledelsen i Oslo Universitetssykehus og Helse Sør-Øst. Og ja, det er noe radikalt galt med disse og med stortingspolitikerne våre. Men jeg vil tilføye at det er noe radikalt galt med majoriteten av det norske folk som ikke engasjerer seg og går til kamp mot disse.

Det er lettvint å klage og klage og ikke handle. De andre har skylda, og de andre får ordne opp.

Slik jeg ser det, var 2001 ulykkesåret for sykehusene i hele landet. Da ble helseforetakene innført. Og da overførte politikerne makten til foretakene. Jeg mener vi bør kaste foretakene og tilbakeføre sykehusene til kommunene og fylkeskommunene.

Da ble også forretningsprinsippet new public management innført. Sykehusene skal drives som butikk, noe som betyr at profitt er det viktigste og skal prioriteres foran våre liv.

Noen trofaste ildsjeler kjemper

Når dette er sagt, savner jeg også engasjement på grasrota i pasientorganisasjonene. Jeg er medlem i flere organisasjoner og prøver å få folkene der til å engasjere seg. Pasientorganisasjonene er flinke til å arrangere turer og sosiale sammenkomster for sine medlemmer. Og det er prisverdig. Men hvorfor engasjerer de seg ikke i kampen for våre sykehus.

Venner av Ullevål sykehus og Aker sykehus har vært fantastisk flinke til å synliggjøre det som nå skjer.  Sykehusvennene består av trofaste ildsjeler, som dag etter dag og natt etter natt kjemper for våre sykehus og våre liv. De har markert seg i mange aviser og delt Facebook-innlegg. Likevel er det alt for få som kommer på banen. Mange jeg snakker med svarer at Ullevål blir ikke lagt ned i vår tid.

Alle kan bidra

Hvordan vekke folk? Oslo har 673 000 innbyggere. Facebook-siden til «Nei til nedleggelse av Ullevål sykehus» har 3 240 medlemmer og siden til «Vi som ønsker Aker sykehus tilbake» har 6 460 medlemmer.

Fikk vi ti prosent av Oslos befolkning til å melde seg inn i sykehusvennenes foreninger, blir det drøyt 60 000 til å vise engasjement og marsjere i gatene.

Min oppfordring til alle er å følge med, snakke med venner, følge med på nett og aviser og delta i diskusjoner, møter og underskriftskampanjer. Alle kan bidra med noe i kampen for ditt og mitt liv.