Fra mørk og sliten parkflekk til utekino, scene og treffpunkt. Gartnerløkka på Grønland skal pusses opp

Flere skal begynne å bruke Gartnerløkka som nærpark. Det er målet for byggherre bydel Gamle Oslo. Parken skal også bidrar til bynaturfølelsen i strøket og skape bedre framkommelighet mellom Grønland og Tøyen.

Publisert

Bydel Gamle Oslo setter i gang prosjektet til våren, og regner med at parken står ferdig allerede til vinteren.

Det har blitt gjennomført medvirkning for Gartnerløkka og det er innhentet nærmere 1000 svar fra lokalbefolkningen, skriver Oslo kommune på hjemmesidene sine.

Lang medvirkningsprosess

I arbeidet med medvirkningen har det dukket opp mange lokale ildsjeler som uttrykker engasjement for parken, spesielt for trærne og biomangfoldet.

Det er også mange som opplever rusbruk og mangel på vedlikehold.

«Balansen mellom trygghetsskapende tiltak og bevaring av viktig bynatur har vært sentralt i prosjektdiskusjonen og utforming av planen for parken», heter det på Oslo kommunes nettsider.

Den endelige planen for parken er basert på innspillene som er kommet inn.

Dette skal gjøres på Gartnerløkka:

  • Ramme inn skogsområdet i parken fremfor å sperre det av.
  • Etablere flere forbindelser på tvers.
  • Aktivisere kantene ved å flytte hovedtrappen vekk fra midten.
  • Etablere et sentralt parkrom med planert plen nederst i parken med tilknyttede sittemuligheter, og mulighet for å gjennomføre aktiviteter som utekino og scene.
  • Etablere flere typer sitteplasser enn det som finnes i dag.
  • Enkel tilrettelegging for lek og trening.
  • Varmere, stemningsskapende og integrerte lyskilder langs gangakser og oppholdsrom.
  • Regnbed og steinhage skal sørge for åpen overvannshåndtering.
  • Plantefelt på langs og i skråningene skal motvirke erosjon og øke biomangfold i parken.
  • Gjenbruke stein, trær og andre materialer til bymøbler, lek og trening.

Prosjektet er finansiert gjennom Torg- og møteplassmidler med 3,2 millioner, og gjennom bevilgninger fra områdeløftet på 3 millioner.

Powered by Labrador CMS