Nye Vålerenga stadion under åpningskampen mellom VIF damer og Kolbotn. Foto: Kyrre Songstad Seim
Nye Vålerenga stadion under åpningskampen mellom VIF damer og Kolbotn. Foto: Kyrre Songstad Seim

– Får Vålerenga bygge 12-etasjers boligblokk på Valle, er det kun fordi pengene og makta rår

Publisert

Det Vålerenga så langt har fått ture frem med, ville aldri blitt akseptert om det var en vanlig utbygger som hadde forsøkt på det. Nå må politikerne si nei.

Vålerenga har nå fått åpnet sitt nye stadion på Valle Hovin og spilt de første fotballkampene der. Men stadionsaken er ikke over, for regningene er ikke betalt og klubben jobber derfor med å dekke inn kostnader og underskudd den har pådratt seg underveis.

Et av de store spørsmålene i den opprinnelige reguleringssaken til fotballstadion var at det ble bygget ned betydelige områder som var friarealer eller som ble benyttet til dette. Diskusjonen gikk på hvor man kunne finne nok erstatningsarealer for å kompensere for det som skulle bygges ned. Det fant man ikke, men noen områder ble utpekt eller regulert som grønne områder for å kompensere noe for alt tapet av friarealer.

Men siden stadion er blitt dyrere og klubben mangler penger, ønsker den nå å bygge ned et område som er vedtatt som grøntareal. Saken er nå ferdig behandlet i plan- og bygningsetaten og på vei til politisk behandling i Oslo kommune.

Plan og bygg sier nei

Plan og bygg oppsummerer saken slik: «Vålerenga Kultur- og Idrettspark foreslår å omregulere Innspurten 2 fra friområde til bolig, forretning, kontor, bevertning, offentlig eller privat tjenesteyting. Hensikten er å legge til rette for oppføring av et bolig- og næringsbygg i 6-12 etasjer. Plan- og bygningsetaten fraråder sterkt forslaget.

Planforslaget innebærer en omregulering av friareal uten erstatningsareal og er i strid med kommuneplanen. Friområdet inngår i en planlagt ny grønnforbindelse som skal forbinde Ensjø med Valle Hovin, og det vil være stort behov for nye grøntområder i området i tiden fremover. Plan- og bygningsetaten anbefaler derfor at eiendommen beholdes som friområde, i tråd med dagens reguleringsplan.

Plan- og bygningsetaten anbefaler altså at forslaget forkastes, og at dagens reguleringsplan opprettholdes». Sitat slutt.

Kommunens kostnader fortsetter å øke

Opprinnelig skulle stadion selges for kr 1 til Vålerenga, og så skulle kommunen ikke ha mer kostnader med den, men slik har det som kjent ikke gått. Denne saken kommer på toppen av at bystyret i Oslo allerede har overtatt kostnader på minst 25 millioner kroner fra Vålerenga. I den opprinnelige reguleringsplanen skulle klubben også sørget for infrastruktur i Grenseveien.

Betydelige aktører er nå blitt skeptiske: Politikerne i Bydel Gamle Oslo fraråder prosjektet, naboer i Grønvold Hageby Borettslag sier nei, det samme gjør eiendoms- og byfornyelsesetaten, bymiljøetaten samt plan- og bygningsetaten.

Ikke smart for byen

Nå skal politikerne i byrådet og i bystyret i Oslo behandle saken. Flere av dem var selv på Valle Hovin 10. september og solte seg i glansen fra åpningen av Vålerengas nye storstue. De vet at stadion kostnadsmessig ennå ikke er dekket inn. De vet også at formålet med å regulere boliger på denne tomta kun handler om at Vålerenga ønsker å dekke inn underskuddet for stadionutbyggingen.

Hvis byrådet og bystyret går inn for omregulering av parkområdet, så bekrefter det bare at det er pengene og makta som gjelder og ikke det å ta vare på miljøet og de grønne lungene i byen. Det er heller ikke smart eller bra for bomiljøet å plassere et boligbygg midt i et veikryss som er kraftig trafikkert, der hele prosjektet stort sett ligger i rød sone for støy og forurensning.

Jeg mener det Vålerenga så langt har fått ture frem med og fortsatt forsøker å gjennomføre, aldri ville blitt akseptert om det var en vanlig utbygger som hadde forsøkt på det.

OBS: Jeg som skriver denne saken er Arbeiderparti-politiker og var tilstede utenfor stadion begge dager (9. og 10. september) og har skrevet om stadionsaken både positivt og negativt mange ganger siden starten av reguleringsarbeidet i 2008. Jeg har vært konsekvent i min støtte til stadionutbyggingen, men negativ til den kraftige nedbyggingen av grønne arealer og friområdene rundt.

Dette innlegget har tidligere vært publisert på Ensjø - aktuell informasjon.

Powered by Labrador CMS