DEBATT

Vi heier vi på nye Oslo Spektrum, og håper byens politikere heier med, sier Christian Lunde.
Vi heier vi på nye Oslo Spektrum, og håper byens politikere heier med, sier Christian Lunde.

– Vi heier på initiativet om å etablere en ny kongress- og kulturarena i hovedstaden. Ja til nye Oslo Spektrum

I dag må vi dessverre si nei til større konferanser på en størrelsesorden på 1500-3000 personer, noe nye Oslo Spektrum kan gjøre noe med. Slik situasjonen er nå, havner disse konferansene ofte i utlandet i mangel på egnede arenaer som er tilpasset de store arrangørenes behov.

Publisert

For noen uker siden skrev flere medier at Stiftelsen NOVA Spektrum på Grønland har fått tommelen opp for nye Oslo Spektrum fra plan- og bygningsetaten. VisitOSLO heier vi på initiativet om å etablere en ny kongress- og kulturarena i hovedstaden, og oppfordrer politikerne til å bidra til at planene raskt blir realisert!

De siste årene har Oslo tatt mange steg i riktig retning som en bærekraftig møteplass for Norge og verden. Byen består av levende bydeler og et grønt byliv som sammen med spennende arkitektur fremstår som attraktivt for besøkende til hovedstaden.

Utviklingen i og rundt Bjørvika har også gitt byen stor internasjonal oppmerksomhet, og sammen med de nyåpnede museene i sentrum har det virkelig bidratt til å sette Oslo på kartet.

Møteplass i hjertet av Oslo

Nå skal byrådet og bystyret ta stilling til planene for fremtidens møteplass - midt i hjertet av Oslo. Sentralt i prosjektet står planene om å etablere en ny kongress- og kulturarena i form av en ny, mellomstor sal med plass til inntil 2 500 personer. I tillegg ønsker initiativtakerne å skape et levende bygulv med utadrettet virksomhet fra morgen til kveld.

Dette er et prosjekt som det har vært jobbet med over lang tid og hvor det nå endelig foreligger et omforent planforslag som plan- og bygningsetaten anbefaler byens politikere å si ja til.

Vi må dessverre si nei

Nye Oslo Spektrum vil være viktig for å gjøre Oslo til et foretrukket førstevalg i forbindelse med konferanser og kongresser av internasjonalt format. Slik situasjonen er nå, havner disse konferansene ofte i utlandet i mangel på egnede arenaer som er tilpasset de store arrangørenes behov.

I dag må vi dessverre si nei til større konferanser på en størrelsesorden på 1500-3000 personer, noe nye Oslo Spektrum kan gjøre noe med.

I arrangementsstrategien for Oslo kommune fra 2018 slås det fast at Oslo kommune skal være en arrangementsvennlig by, både for publikum og arrangører. Arrangementer er en viktig del av profileringen av Oslo og bidrar til å styrke byens attraktivitet og identitet som en by å besøke, bo og arbeide i.

Store positive ringvirkninger

I likhet med Oslo kommune, ser vi mulighetene dette gir for å videreutvikle hovedstaden i tråd med vår ambisjon om å skape mer liv i byen året rundt.

Oslo Spektrum har den perfekte plassering i et bærekraftig perspektiv. Fra flyplassen tar Flytoget 19 minutter. Man går tørrskodd fra Oslo Spektrum til Oslo S og hotellene i gryta, og det bugner av restauranter og kunst- og kulturarenaer i umiddelbar nærhet.

Dette prosjektet vil gi store positive ringvirkninger og bidra til ytterligere verdiskaping for byen vår, og ikke minst jobbvekst i bransjer som bidrar til at mange uten lang formalutdanning, men med stort talent for god service, også blir godt integrert i arbeidslivet og samfunnet.

En enda bedre by å bo i

Lykkes vi med å gjøre byen enda mer attraktiv som destinasjon, vil det også bidra til at Oslo blir en enda bedre by å bo i med flere og mer mangfoldige opplevelsestilbud.

Vi heier vi på nye Oslo Spektrum, og håper byens politikere heier med.

Powered by Labrador CMS