Ruiner fra middelalder-parken
Ruiner fra middelalder-parken

Nye utgravninger i Gamlebyen

– Nå får vi undersøkt et område som er et tomrom i vår kunnskap om middelalderbyen, sier prosjektleder Mark Oldham. Gjennom høsten og vinteren skal arkeologer fra NIKU gjennomføre nye undersøkelser i Gamlebyen i Oslo.

Publisert

De pågående arkeologiske undersøkelsene er knyttet opp mot med grunnarbeider i forkant av etableringen av ny middelalderpark. 19 arkeologer skal til sammen undersøke omkring 5000 m2, ifølge Norsk institutt for kulturminneforskning.

– Vi skal grave arealer som har vært lite undersøkt fra før. Sannsynligheten er høy for at vi vil finne godt bevarte lag med spor etter menneskelig aktivitet i store deler av området. Arkeologisk undersøkelse er den eneste måten å tette kunnskapshullene vi har om denne delen av byen, sier Mark Oldham.

Utgravningene er i gang ved vannspeilet og lokomotivverkstedet på Øya, der Øyafestivalen ble avholdt frem til 2014. Det er likevel ikke spor etter slepphendte festivaldeltakere fra tidlig på 2000-tallet Oldham sikter til, men til de første Osloborgere tusen år tidligere. Det var også her ute Kongsgården og Mariakirken lå.

Powered by Labrador CMS