Deler av Svartdalsparken kan bli spist opp for å få kabalen til å gå opp med ny skinnegang i Kværnerdalen. Foto: Geir Halvorsen / Flickr
Deler av Svartdalsparken kan bli spist opp for å få kabalen til å gå opp med ny skinnegang i Kværnerdalen. Foto: Geir Halvorsen / Flickr

– Et parkopprør reiser seg. Når byen vokser, må vi samtidig sørge for gode grøntområder

Nydalen, Ensjø, Vålerenga og Sukkerbiten. Fire eksempler på hvor det er parkopprør på gang. Folk ønsker og trenger gode og tilgjengelige fri- og grøntområder. Grønt må prioriteres foran grått.

Publisert

Oslo ligger nydelig til ved fjorden, med marka i bakkant og et grønt preg med mange parker og elver. Naturen nær der folk bor fører til aktivitet, idrett og trivsel i hverdagen. Når byen vokser blir det desto viktigere at vi sørger for grønne lunger, til glede for fellesskapet.

Det pågår nå en rekke dragkamper hvor de som ønsker park står mot utbyggerinteresser. Vi ønsker å sikre gode naturområder tilgjengelige for hele Oslos befolkning. Det er nemlig i brytningstider vi trenger politikere som sikrer friområder for folk.

Park i Nydalen

Nydalen er så mye mer enn kjøpesentre, utdanningsinstitusjoner, kontorbygg og hoteller. Folk bor og lever her. Og nå hever folket stemmen gjennom aksjonsgruppa «Ja til stor park i Nydalen».

På denne tomta i Nydalen, T-banetomten i Sandakerveien, ønsker lokalbefolkningen at det blir en grønt område. Foto: Magnus Evenstuen
På denne tomta i Nydalen, T-banetomten i Sandakerveien, ønsker lokalbefolkningen at det blir en grønt område. Foto: Magnus Evenstuen

SV støtter helhjertet aksjonsgruppas krav om en stor park på den såkalte T-banetomten i Sandakerveien, fremfor ytterligere fortetting, slik eiendomsutvikleren Avantor ønsker. Vi trenger sosiale møteplasser i en hovedstad hvor mange er ensomme og hvor mange bor trangt.

I en stor park kan alle generasjoner møtes, attpåtil uten at det koster dem noe. Man kan trimme, leke, ha piknik og de som har grønne fingre kan kanskje få dyrke gartnerdrømmen.

Utearealene til skolen og barnehagene er små, så små at de har erstattet gress med kunstgress fordi slitasjen blir for stor. Ønsker vi at barnefamiliene skal bli boende i Nydalen, må vi legge til rette for et godt og trygt oppvekstmiljø.

Forskning har vist at det å ha en park innenfor 800 meters radius hadde betydning for om barna nådde helsemyndighetenes anbefaling om 60 minutters fysisk aktivitet daglig. Dette er ikke en realitet for folk i Nydalen. Å bygge denne parken vil altså være bra for de minste og det vil være bra for folkehelsa.

Grønn fjordpark på Sukkerbiten

De siste årene har fjordbyen vokst frem, trafikkmaskinen er borte fra Bjørvika, sjøbunnen er ikke lenger forurenset, elvene som renner ut i fjorden er ren og folk flokker til Sørenga for å bade.

En rekke signalbygg ligger tett i tett, operaen, det nye Deichman hovedbiblioteket og det nye Munch-museet. Hav Eiendom og Fotografihuset ønsker nå å oppføre enda et stort bygg på den fineste fjordtomta vi har igjen – Sukkerbiten.

Oversiktsbilde av Lambda og en muli løsning for Sukkerbiten, med fjordbad. Illustrasjon: Zeuthen+Stjern
Oversiktsbilde av Lambda og en muli løsning for Sukkerbiten, med fjordbad. Illustrasjon: Zeuthen+Stjern

Vi ønsker i likhet med Sukkerbitens venner at Sukkerbiten skal tilbakeføres som et friområde ved fjorden for ulike fjordaktiviteter. Her kan vi legge til rette for at folk kan bade, fiske, padle, ro, sitte i badstue og kose seg.

Det bor og jobber utrolig mange mennesker i gåavstand til Sukkerbiten, vi tror at det er god folkehelse å lage en grønn fjordpark som kan inspirere til ulike typer fjordaktiviteter.

Redd Vålerengaparken

Bane NOR har foreslått at Vålerengaparken eller Svartdalsparken kan benyttes som erstatningstomt for verneverdige bygg som må flyttes, om de får gjennomslag for sine planer om å legge flere spor i Brynsbakken.

Vålerengaparken er nabolagets hjerte og en viktig forlengelse av skolegården. Det er helt uakseptabelt å skulle bygge ned dette grøntarealet. Vi opplever det også som at to viktige hensyn, grønne friområder og bevaring av verneverdige bygg og kulturminner, settes opp imot hverandre, noe vi finner sterkt kritikkverdig.

Svartdalsparken er en stille oase i hovedstaden. Foto: Byplan Oslo
Svartdalsparken er en stille oase i hovedstaden. Foto: Byplan Oslo

Vi gir vår fulle støtte til aksjonsgruppen Redd Vålerengaparken. Vi vil ikke akseptere nedbygging av verken Vålerengaparken eller Svartdalsparken.

Hvor er parkdragene på Ensjø

Ensjø er på få år transformert fra bilby til boligby. Mange tusen mennesker har flyttet inn i området og nye nabolag har blitt skapt. Det er mange fine kvaliteter på nye Ensjø, blant annet er bekken kommet frem ned langs Gladengveien. Men de lovede grøntarealene lar vente på seg.

Ingen av de tre parkdragene Tiedemannsaksen eller Østre og Vestre parkdrag er realisert.  Utbyggerne har løpt fra ansvaret, og kommunale myndigheter har ikke fulgt opp eller tatt tilstrekkelige grep.

Rundt Stålverkshallene er det planlagt parkdrag. Men hvor blir de av? Foto: Per Øivind Eriksen
Rundt Stålverkshallene er det planlagt parkdrag. Men hvor blir de av? Foto: Per Øivind Eriksen

Mange tusen mennesker venter på parkdragene til lek og aktivitet, som møteplass og forskjønnelse, og som grønne korridorer som bryter opp boligmassen. Vi mener hardere lut må til, og Gamle Oslo SV har foreslått at det vurderes å fryse nye byggeprosjekter på Ensjø inntil parkdragene realiseres.

Grønt foran grått

Nydalen, Ensjø, Vålerenga og Sukkerbiten. Dette er bare fire eksempler på hvor det i dag er parkopprør på gang. Folk ønsker og trenger gode og tilgjengelige fri- og grøntområder. Grønt må prioriteres foran grått.

Ikke bygg ned det som er eller kan bli viktige grønne arealer og sosiale møteplasser tilgjengelig for alle.

Powered by Labrador CMS