Det har ikke blitt satset nok på ungdom i Gamle Oslo, mener skribentene. Foto: Knut Falch / SCANPIX
Det har ikke blitt satset nok på ungdom i Gamle Oslo, mener skribentene. Foto: Knut Falch / SCANPIX

– Å rane barn gir barneran. Lokale fritidsklubber er alfa og omega

Dessverre har ikke satsingen på ungdom fulgt befolkningsveksten i Gamle Oslo. Konsekvensene er mer kriminalitet, større frafall og økt utenforskap.

Publisert

AP, MDG og SV viser hvor lite bakkekontakt de har med ungdom og deres foreldre når over 75 prosent mener at fritidstilbudet er for dårlig på Grønland.

Det bor langt flere unge mennesker i Oslo i dag enn det det gjorde for 10-15 år siden, Gamle Oslo har doblet antallet innbyggere på bare 20 år. Dessverre har ikke satsingen på ungdom fulgt befolkningsveksten. Konsekvensene er mer kriminalitet, større frafall og økt utenforskap. Dette går direkte mot det vi ble enige om i samarbeidsavtalen for bydelen, og derfor er ikke vi lengre et godt «samarbeidsparti».

Å rane barn gir barneran

Det skjedde igjen, to tenåringer på 17 og 19 år ble i forrige uke siktet for drapsforsøk på en 18-åring, som ble knivstukket på Grønland. I fjor fikk vi lese at ungdomskriminaliteten på Grønland økte med 34,7 prosent, og nå trekker oslopolitiet fram unge lovbrytere og kriminelle nettverk blant utfordringene som preget 2018.

Unge i alderen 10–17 år sto bak flere lovbrudd enn året før. Don Martin skrev et svært viktig innlegg i debatten rundt Jordal-klubben for noen år tilbake: Å rane barn gir barneran. Det som nå er i ferd med å skje, har en direkte konsekvens av manglende ungdomssatsing fra oss politikere.

Det er helt feil at tilbudet til unge i bydelen vår er tilstrekkelig. AP, MDG og SV er i beste fall feilinformerte når de lister opp ni fritidsklubber i Gamle Oslo. Det å kalle frivillige tilbud, leksehjelp, barnebondegård, bibliotek, osv. for fritidsklubber, er uriktig.

I bydelen vår er det kun to fritidsklubber for unge: Jordal-klubben på Vålerenga og K1-klubben på Tøyen. Riverside ungdomshus på Grønland er et byomfattende og kompetansegivende tiltak for unge og unge voksne, under Oslo kommune.

Vi politikere gjør ikke nok for unge

Vi i Rødt har den siste uken vært i kontakt med samtlige av de større aktørene i bydelen som jobber med ungdom, både frivillige og kommunale, og tilbakemeldingene er helt klare: Vi politikere gjør ikke nok for unge i bydelen, det er stor mangel på lokaler for å treffe andre unge på i fritiden, bredden av tilbudet er langt fra godt nok og det må satses enda mer på de mest utsatte barn og unge som trenger mer spissede tiltak og aktiviteter i det forebyggende og kriminalforebyggende arbeidet.

Visepolitimester, Roger Andresen skrev i 2013 at gode ungdomstilbud ikke er en utgift, men en investering. Han skrøt av Oslos ungdommer, som aldri hadde vært mer lovlydige, men påpekte at en av de viktigste oppgavene fellesskapet har, er å ta vare på de yngste, slik at denne utviklingen fortsetter. Vi ser nå at det ikke har skjedd.

Leder for forebyggende avdeling, Geir Tveit, på Grønland politistasjon er også helt tydelig. Bydelen trenger flere fritidsklubber. For politiets del er det ikke bare et tiltak som holder ungdommen vekk fra gaten. Det er også et sted politiet kan møte dem.

Over 75 prosent av ungdom og deres foreldre på Grønland mener fritidstilbudet er for dårlig.
Over 75 prosent av ungdom og deres foreldre på Grønland mener fritidstilbudet er for dårlig.

Lokale fritidsklubber må bygges

Fritidsklubber er alfa og omega når det kommer til forebygging, og de fleste bydeler bør ha lokale fritidsklubber som tilbyr et positivt sted å være, med gode voksenpersoner, samt utvidede tilbud som dansegrupper, mediegrupper, filmgrupper og musikkgrupper.

I Gamle Oslo er det i dag noe uoversiktlig med tiltak og tilbud, vi i Rødt ønsker derfor å få til bedre koordinering til det beste for ungdommen. Vi støtter derfor den nye appen bydelen jobber med og håper man klarer å få med det meste av alt det fantastiske frivillige tilbudet her også.

Bydelen må bidra med koordinering og overblikk, med mål om å skape et tilgjengelig og mangfoldig fritidstilbud for alle barn og unge i bydelen. Det er derfor viktig at det nå gjøres en kartlegging av tilbudet til unge. Når kartleggingen er ferdig, så vil det være enklere for bydelen og aktørene å tette de hullene som trengs å tettes. Og hullene må tettes med tilbud som barn og unge vil ha.

Lokale fritidsklubber i hele bydelen

Uansett hva som er gjort, så er det alt for lite og alt for sent. Vi Rødt har dårlig tid, derfor vil vi gå til valg på en skikkelig satsing på ungdom i bydelen vår. En satsing som gjenspeiler det ungdom i resten av landet har av tilbud.

For å få til det, trenger vi flere lokale fritidsklubber i hele bydelen, i tett samarbeid med frivilligheten. Vi trenger først et tilbud for ungdom mellom 13-17 år på Grønland.

Til våren står en splitter ny skatepark klar rett bak Stargate på Grønland. I stedet for å gjenåpne for alkoholservering der, så vil vi opprette et Stargate for ungdom. Her vil vi etablere en fritidsklubb underlagt Riverside, med fokus på hiphop- og skatekultur, med både scene, podcast- og musikkstudio, og verksted for sykkel/skateboard.

Videre vil vi jobbe for nye fritidsklubber på Helsfyr, Kværnerbyen, Gamlebyen og Sørenga med en like stor bredde av tilbud.

Vi håper AP, MDG og SV ikke fremdeles mener vi har et ubegrenset tilbud for barn og unge i bydelen. Vi i Rødt inviterer med alle som har forståelse for hvordan situasjonen er og vil samarbeide konstruktivt for et skikkelig løft for ungdom i bydelen vår.

Powered by Labrador CMS